Dolnośląska Fundacja Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej na Ratunek Chorym i Poszkodowanym „Płomyk Nadziei”

Cel zbiórki:

Pomoc chorym i poszkodowanym strażakom, ich rodzinom oraz innym potrzebującym

Zebraliśmy już:

czyli metrów Dobra!
O organizacji


Cele naszej Fundacji:
1. Wspieranie działalności mającej na celu ochronę zdrowia.
2. Wspieranie rozwoju podmiotów zajmujących się ochroną zdrowia.
3. Promocja i organizacja wolontariatu.
4. Pomoc osobom chorym (w tym chorym onkologicznie) i poszkodowanym strażakom, członkom ich rodzin, funkcjonariuszom i pracownikom Państwowej
i Ochotniczej Straży Pożarnej.
5. Pomoc osobom chorym (w tym chorym onkologicznie) i poszkodowanym, niezwiązanych z państwową i ochotniczą Strażą Pożarną.
6. Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia.
7. Wspomaganie działalności diagnostycznej, leczniczej oraz rehabilitacyjnej.
8. Reprezentowanie interesów pacjentów chorych, poszkodowanych i ich rodzin.
9. Tworzenie odpowiednich warunków dla uprawiania, rozwoju i popularyzacji sportu masowego i rekreacyjnego, szczególnie wśród dzieci, młodzieży i osób starszych.
10. Integrowanie procesu szkoleniowego z działalnością wychowawczą.

Adres biura:
ul. Pawłowicka 87, lok. 89
51-250 Wrocław

Konto bankowe: 46 1020 5226 0000 6002 0579 1993
X

Darczyńcy

Nr
Darczyńca
Kwota
Data
Pieniądze dla

Aktualności

Zobacz hymn kampanii