Fundacja Equinum / Zespół Cracow Singers

Cel zbiórki:

Nagranie pierwszej płyty CD zespołu muzycznego "Tolerancja". Zespół wokalno - instrumentalny tworzą więźniowie z Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu.

Zebraliśmy już:

czyli metrów Dobra!




O organizacji

Działalność Fundacji Equinum skoncentruje się przede wszystkim na realizacji przedsięwzięć w trzech podstawowych obszarach działalności:

1. Realizacja koncertów w kraju i za granicą prezentujących flagowe projekty fundacji związane z działalnością zespołu wokalnego Cracow Singers.

2. Inicjowanie i organizacja wydarzeń z zakresu edukacji kulturalnej prowadzona we współpracy z Muzeum – Nadwiślański Park Etnograficzny w Wygiełzowie i Zamek Lipowiec,
z Muzeum Etnograficznym w Chrzanowie, z Zakładem Karnym w Nowym Wiśniczu.

3. Inicjowanie i współrealizacja projektów interdyscyplinarnych – z obszaru creative industries.

 

Nasz cel w Kilometrach Dobra to: Nagranie pierwszej płyty CD zespołu muzycznego "Tolerancja". Zespół wokalno - instrumentalny tworzą więźniowie z Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu.

Funkcjonujący na terenie Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu chór utworzony z osadzonych, powstał dzięki zrealizowanemu przez Fundację Equinum projektowi  "Tolerancja". Zadanie sfinansowane zostało ze środków programu MKiDN Kultura Dostępna oraz ze środków Fundacji PZU.

Podczas wydarzenia wieńczącego półroczny cykl warsztatów chóralnych więźniowie zaśpiewali swój pierwszy koncert oraz wspólnie ze Stanisławem Soyką zaprezentowali w dwugłosowej aranżacji znaną piosenkę pn. "Tolerancja". Od tytułu piosenki i nazwy projektu osadzeni przejęli nazwę swojego zespołu. Koncert zorganizowany został w przestrzeni ruin kościoła Chrystusa Zbawiciela położonego w centralnym miejscu zabudowań więziennych. Wysokie, dziesięciometrowe mury dawały występującym bardzo dobrą akustykę. Po koncercie osadzeni wystąpili z prośbą o kontynuację działalności zespołu. W obecnym roku zespół przygotowuje nowy repertuar  pn. "W drodze do Niepodległej". W czerwcu oraz w lipcu b.r. zaplanowane zostały dwa koncerty zespołu "Tolerancja" - pierwszy w Zakładzie Karnym w Sztumie - jako udział w Międzynarodowym Przeglądzie Sztuki Więziennej oraz drugi - w Zakładzie Karnym w Trzebini.
X

Darczyńcy

Nr
Darczyńca
Kwota
Data
Pieniądze dla

Aktualności

Zobacz hymn kampanii