Fundacja Albatros

Cel zbiórki:

Rozwój projektów na rzecz leczenia i ochrony dzikich zwierząt: Ptasiej Kliniki, Ptasiej Akademii, Ptasiej Straży oraz Symbiosis

Zebraliśmy już:

czyli metrów Dobra!
O organizacji


O Fundacji Albatros


Jesteśmy grupą pasjonatów i idealistów, która przy wsparciu wielu życzliwych osób i organizacji, poświęca swój czas na leczenie i ratowanie dzikich ptaków. Wraz
z latami doświadczania ukształtowały się główne kierunki rozwoju naszej działalności, które skupiły się na trzech zasadniczych celach - leczeniu dzikich ptaków
i rozwijaniu ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt, edukacji ekologicznej i organizacji wolontariatu przyrodniczego, w tym organizacji interwencji w ratowaniu rannych ptaków.

Fundacja Albatros została zarejestrowana w Bukwałdzie we wrześniu 2006 roku pod nazwą Fundacja „Pierwiosnek”, dzięki inicjatywie osób od wielu lat zajmujących się ochroną dzikich zwierząt. Obecnie jako Fundacja Albatros, od 2009 roku ze statusem organizacji pożytku publicznego, realizuje
swoje cele statutowe dotychczas głównie na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego.


Według statutu celami Fundacji są:


  • Propagowanie szeroko pojętej kultury i działalności ekologicznej,

  • Edukacja w duchu głębokiej ekologii,

  • Opieka nad zwierzętami potrzebującymi pomocy,

  • Ochrona dzikich zwierząt i roślin oraz ich siedlisk,

  • Inicjowanie, promowanie i realizacja badań naukowych w dziedzinie nauk przyrodniczych i nauk pokrewnych,

  • Wspieranie działalności ośrodków rehabilitacji dzikich zwierząt.


X

Darczyńcy

Nr
Darczyńca
Kwota
Data
Pieniądze dla

Aktualności

Zobacz hymn kampanii