Fundacja Nadwiślańskiego Uniwersytetu Dziecięcego

Cel zbiórki:

Opracowanie i przeprowadzenie spektakli naukowych dla dzieci, w formie widowisk teatralnych, których bohaterami będą postaci wielkich naukowców oraz dziedziny, które badali.

Zebraliśmy już:

czyli metrów Dobra!
O organizacji


Kim jesteśmy? Co robimy?

Fundacja Nadwiślańskiego Uniwersytetu Dziecięcego prowadzi kompleksowy program warsztatów naukowych, pokazów i zajęć terenowych wprowadzający dzieci, młodzież i dorosłych w różne dziedziny wiedzy i pomagający im lepiej rozumieć otaczający świat.

Naszą misją jest pobudzanie zainteresowań naukowych dzieci, dorosłych oraz całych rodzin przez kontakt z ludźmi nauki i pasjonatami różnorodnych dziedzin wiedzy i kultury, w atrakcyjnych miejscach i formie.

Dzięki działaniom Fundacji NaUD co roku blisko 1000 dzieci poszerza swoje horyzonty i poznaje różne zagadnienia pod kierunkiem  kadry naukowej wyższych uczelni.

Atrakcyjność tematów, nacisk na działanie, badanie i rozumienie, życzliwość, wsparcie oraz entuzjazm prowadzących przyczynia się do znaczącego rozwoju wiedzy i polepszenia wyników w nauce u małych studentów oraz wpływa pozytywnie na pewność siebie dzieci i ich wiarę we własne możliwości.

Co planujemy? Co może być i Twoim dziełem?

Naszym celem w tej kampanii jest opracowanie i wystawienie spektakli naukowych skierowanych do młodego widza, których bohaterami będą postaci wielkich naukowców, mężczyzn i kobiet, oraz dziedziny, które badali.

Tego rodzaju pokazy pomogą odbiorcom poznać fascynujący świat badaczy i ich warsztat pracy, dać im inspirację i wzór.

W spektaklach będą brali udział naukowcy a przeprowadzane przez nich na scenie doświadczenia i przedstawiana wiedza zyska atrakcyjną oprawę sceniczną. Zadaniem spektakli, dzięki środkom teatralnym - udziałowi aktorów,  scenografii, dźwiękowi i światłu - będzie wywoływanie emocji odbiorców, pobudzanie ich wyobraźni i pozytywnych skojarzeń z fascynującym światem odkryć naukowych.

Dzieci chcą poznawać i rozumieć świat.

Wspólnie możemy zrobić dla nich więcej.

Dzięki Tobie może zrodzić się dla świata naukowiec, wynalazca czy innowator.

Przekaż darowiznę – zainwestuj w wiedzę i motywację dzieci do nauki.

91 2130 0004 2001 0742 0326 0001

z dopiskiem „Kilometry Dobra”.

Więcej o Fundacji NaUD na stronie www.naud.edu.pl,

na Facebooku https://www.facebook.com/NadwislanskiUniwersytetDzieciecy/

i Instagramie https://www.instagram.com/nadwislanski_uniwer_dzieciecy/

X

Darczyńcy

Nr
Darczyńca
Kwota
Data
Pieniądze dla

Aktualności

Zobacz hymn kampanii