Fundacja Pomoc Szkole

Cel zbiórki:

Kilometry Dobra dla Jakości Życia. Realizacja wyjazdu usprawniająco - rekreacyjnego wraz ze Stowarzyszeniem Radość i Nadzieja

Zebraliśmy już:

czyli metrów Dobra!
O organizacjiFundacja powstała z myślą niesienia pomocy poprzez poprawianie jakości życia i nauki dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Działania Fundacji prowadzone są na terenie całej Polski już od ponad 11 lat!
Wspieramy głównie przedszkola i szkoły, ale również wspieramy indywidualnie. Zachęcamy dzieci oraz młodzież do aktywnego spędzania czasu, nauki oraz rozwoju talentów czy pasji. Dostarczyliśmy zabawki, gry edukacyjne, modele, tablice, pomoce dydaktyczne i materiały plastyczne. Dostarczyliśmy sprzęt sportowy i rehabilitacyjny, instrumenty muzyczne, wyposażenie placów zabaw, pomogliśmy w drobnych remontach i modernizacjach placówek edukacyjnych. Wyposażyliśmy szkoły i przedszkola w meble, dywany, kąciki zabaw, sprzęt elektroniczny oraz oprogramowania multimedialne.
Przeprowadziliśmy zajęcia kreatywne dla dzieci i liczne imprezy.
Pomagamy poprzez programy stypendialne i prowadzimy Instytut Terapii Rozwojowych ,,SENSUS”.
Możemy pochwalić się współpracą z przedszkolami i szkołami m. in.: w Jaworznie, Trzebini, Mysłowicach, Mszanie Dolnej, Rudzie Śląskiej, Chrzanowie, Rabce, Katowicach, Skawinie, Szczecinie, Bydgoszczy i wielu innych.

TERAZ CZAS NA SENIORÓW....

Nasz cel to ..
Kilometry Dobra dla Jakości Życia
Realizacja wyjazdu usprawniająco - rekreacyjnego wraz ze Stowarzyszeniem Radość

i Nadzieja. Projekt skierowany dla 20 osób starszych z terenu Mysłowic i miast ościennych, w terminie od 1 września do 30 września 2018 roku.

Kilometry Dobra dla Jakości Życia to wspieranie działań, mających na celu poprawę warunków do godnego i zdrowego starzenia się, poprzez:
- organizację zajęć aktywizujących,
- wyjazdów terapeutycznych i rekreacyjnych dla seniorów z Mysłowic i miast ościennych.
Podczas wyjazdu zostanie zorganizowany szereg działań o charakterze interdyscyplinarnym takich jak:
- trening interpersonalny,
- zajęcia sportowe o charakterze usprawniającym,
- seminaria i panele dyskusyjne,
- zabawy rekreacyjne.

Ponadto, zaplanowane zostały 4 tygodnie zajęć dla seniorów, w tym zajęcia z: dietetykiem, rehabilitantem, psychologiem i lekarzem.

We wrześniu planujemy wyjazd usprawniająco - rekreacyjny dla 20 osób starszych, z terenu Mysłowic i miast ościennych. W wyjazdach wezmą również udział wolontariusze, dla wsparcia osób starszych.

W trakcie pobytu zaplanowaliśmy m. in.:

  • wieczorek zapoznawczy,

  • zabawy integracyjne,

  • codziennie 3 wspólne posiłki,

  • elementy treningu interpersonalnego – wyrażanie emocji, rozpoznawanie emocji, komunikowanie potrzeb, umiejętność odmawiania, poczucie własnego ja,

  • wspólne biesiadowanie przy ognisku,

  • zajęcia sportowe o charakterze integracyjnym (Nordic Walking),

  • seminaria i panele dyskusyjne – rozwiązywanie pojawiających się problemów, omawianie społecznych wydarzeń, podsumowywanie spostrzeżeń zdobywanych w ciągu dnia,

  • animacja środowiska lokalnego poprzez wspólne spotkania.


Zajęcia specjalistyczne prowadzone przez doświadczoną kadrę z zakresu: fizjoterapii, psychologii, medycyny i dietetyki.

Na zaplanowany wyjazd potrzebujemy 23 320,00 złotych!

- koszty terapii 5 120,00 zł,

- nadzór merytoryczny 3 200,00 zł,

- koszty pobytu – turnus 15 000,00 zł.


Liczymy na Wasze wsparcie!

X

Darczyńcy

Nr
Darczyńca
Kwota
Data
Pieniądze dla

Aktualności

Zobacz hymn kampanii