Fundacja Wielkie Serce

Cel zbiórki:

Rodzina, a nie dom dziecka

Zebraliśmy już:

czyli metrów Dobra!
O organizacjiFundacja Wielkie Serce dla Dzieci
Krosno 38-400, ul Kopalniana 2,

 
„Dobrze widzi się tylko sercem, najważniejsze jest niewidoczne dla oczu”

 

Tworzymy zespół ludzi, którzy pracują z dziećmi i chcą poszerzyć swój warsztat. Chcemy stworzyć warunki do zdobycia wiedzy z zakresu traumy, porzucenia, więzi… Połączyć specjalistów pracujących w tych obszarach.

Zależy nam aby do zespołu dołączyły osoby, które czują potrzebę wyjścia ze schematu (biurka) i zgłębienia tematu, by zindywidualizować pomoc dziecku.

Organizujemy spotkania przy kawie z wymianą doświadczeń. Organizujemy wyjazdy rekreacyjne dla dzieci i rodzin. Bierzemy udział w szkoleniach, warsztatach, konferencjach. Organizujemy konferencje dla specjalistów pracujących z dziećmi.

Prowadzimy treningi (społeczne, finansowe) dla naszych podopiecznych. Wprowadzamy elementy bajkoterapii, arteterapii.

Stawiamy na profilaktykę wśród najmłodszych. Wspieramy rodzinę w opiece nad dzieckiem, w dostępie do specjalistów, urzędników, trenerów, instruktorów.


Dlaczego warto zostać rodziną zastępcza?

“Każde dziecko ma prawo do wychowania w rodzinie” - tak mówi Konwencja o prawach dziecka. Nie każde dziecko jednak może wychowywać się w swojej rodzinie biologicznej, dlatego, aby zapewnić mu zabezpieczenie podstawowych potrzeb i optymalny rozwój powstały rodziny zastępcze.

Prowadzimy akcję #RODZINA A NIE DOM DZIECKA.
Rodzina zastępcza daje szansę na szczęśliwe dzieciństwo i na normalne życie. Jeśli dziecko w rodzinie zastępczej zostanie obdarzone miłością, czyli dostanie wystarczająco dużo uwagi i zainteresowania, to odzwierciedleniem tego będzie jego zachowanie. Dziecko, które ma poczucie przynależności nawiązuje pozytywne relacje z otoczeniem, dostosowuje się do norm i wartości panujących w społeczeństwie oraz znacznie lepiej radzi sobie w przyszłości z realizacją obowiązku szkolnego. Zachowanie dziecka wzbudza uwagę i zainteresowanie
w rodzinie zastępczej - dziecko przynosi ze sobą doświadczenia, które mimo miłości i uwagi wpływają negatywnie na jego rozwój i byt społeczny. Tylko w rodzinie możemy to skorygować poprzez terapię i osobiste zaangażowanie rodzica.

Świadomość, że istnieje przynajmniej jedna dorosła osoba kochająca i oddana dziecku bezwarunkowo, pozwala mu na pokonanie stresu i złych wspomnień, które czasem wynosi z domu rodzinnego. Pozwala to, budować w przyszłości poprawne relacje z innymi ludźmi, a w dorosłości na stworzenie prawidłowo funkcjonującej rodziny. Rodzina jest naturalnym środowiskiem, w którym powinno wzrastać każde dziecko. Natomiast rodzina zastępcza to czasowa forma pomocy dzieciom, które nie mogą przez pewien okres czasu, z różnych przyczyn, przebywać z własnymi rodzicami. Do czasu unormowania się sytuacji życiowej dziecka powinno ono przebywać w rodzinie, która zastąpi mu rodzinę naturalną. W przypadku, kiedy sytuacji dziecka nie można uregulować, opieka zastępcza może trwać do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności lub do czasu ukończenia jego nauki nie dłużej niż do 25 rż.

Rodzicielstwo zastępcze to duże wyzwanie i odpowiedzialność za drugiego człowieka. Jednak daje ogromną satysfakcję. Stawia przed rodzicami nowe wyzwania, daje dużo radości, bo szczęście się mnoży, kiedy się nim dzielimy, a rodzicielstwo zastępcze to właśnie dzielenie się szczęściem, miłością, radością, codziennością.


Wszystkie rodziny zastępcze, w zależności od typu sprawowanej funkcji, otrzymują comiesięczne świadczenia na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem dziecka. Ponadto organizator rodzinnej pieczy zastępczej zapewnia wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej, który pomaga rodzinie w przygotowaniu się na przyjęcie dziecka oraz w późniejszym wypełnianiu powierzonej funkcji.

Wszystkich zainteresowanych pełnieniem funkcji rodziny zastępczej zapraszamy do kontaktu.

 

Zebrane środki przeznaczymy na:

  • Pomoc dzieciom znajdujących się w trudnej sytuacji, w tym umieszczonym poza rodziną biologiczną.

  • Wsparcie rodziny w opiece nad dzieckiem, w dostępie do specjalistów, urzędników, trenerów.

  • Dofinasowanie wyjazdów rekreacyjnych dla dzieci i rodzin.X

Darczyńcy

Nr
Darczyńca
Kwota
Data
Pieniądze dla

Aktualności

Zobacz hymn kampanii