Jarosławskie Kilometry Dobra

Cel zbiórki:

Zbieramy środki na organizację wydarzeń kulturalnych, sportowych i promujących zdrowy styl życia, łączących pokolenia.

O organizacjiJarosławskie Kilometry Dobra to koalicja 4 organizacji, które wspólnie zbierają fundusze na pomoc swoim podopiecznym.

W skład koalicji wchodzą:

Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica
kontakt: tel. 16 622 53 70 w. 28, e-mail: stowarzyszeniekio@onet.pl
 www.stowarzyszenie-rozwienica.pl

Przystąpiliśmy do Koalicji Stowarzyszeń Jarosławskie Kilometry Dobra, by pozyskać środki na jeszcze bogatszą działalność kulturalną, sportową i edukacyjną na rzecz środowiska lokalnego.

Cel finansowy zbiórki: Wyposażenie sali terapii zajęciowej dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i uczniów nauczania zintegrowanego.

 

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich Oddział w Jarosławiu
kontakt: tel. 509 947 980, e-mail: tml.jaroslaw@wp.pl
www.tml-jaroslaw.pl

Cel finansowy zbiórki: Zgromadzenie środków finansowych na organizację wydarzeń kulturalnych i sportowych łączących pokolenia, w tym szczególnie na organizację X Międzynarodowego Festiwalu Kultury Kresowej.

 

Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia
kontakt: tel. 692 467 773 , e-mail: t.krasnowska@op.pl

Cel finansowy zbiórki: Zebranie środków na organizację różnorodnych wydarzeń promujących zdrowy styl życia i służących łączeniu pokoleń.

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Jarosławiu
kontakt: tel. 16 621 46 87, 509 703 085, e-mail: tpd.jaroslaw@gmail.com
www.tpd.nstrefa.plhttps://www.facebook.com/tpd.jaroslaw1/

Zbieramy fundusze na:
- udzielanie rodzicom pomocy w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, wychowywaniu, kształceniu;
- organizowanie specjalistycznej pomocy, rehabilitacji, usamodzielniania dziecka niepełnosprawnego, organizację środowiska wychowawczego, upowszechnianie sportu i rekreacji i wiele innych form pomocy;
- organizowanie wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci i młodzieży, w tym turnusów rehabilitacyjnych.

X

Darczyńcy

Nr
Darczyńca
Kwota
Data
Pieniądze dla

Aktualności

Partnerzy

Zobacz hymn kampanii