Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie

Cel zbiórki:

„Kierunek samodzielność” – rehabilitacja i terapia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Zebraliśmy już:

czyli metrów Dobra!
O organizacji


W ogólnopolskiej kampanii charytatywnej "Kilometry Dobra" startujemy po raz pierwszy. PSONI Koło w Krośnie od 35 lat stara się stworzyć kompleksowy system wsparcia dla osób
z niepełnosprawnością intelektualną oferując następujące usługi:

1. Specjalistyczne placówki pobytu dziennego dla osób z niepełnosprawnością, tj.:  • Ośrodek Wczesnej Interwencji w Potoku dla dzieci od urodzenia do 7. roku życia ze stwierdzoną niepełnosprawnością intelektualną, opóźnionych w rozwoju psychoruchowym lub zagrożonych nieprawidłowym rozwojem. Rocznie Ośrodek zapewnia wczesną kompleksową i wielospecjalistyczną pomoc blisko 400 dzieciom;

  • Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy w Krośnie dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz ze sprzężonymi niepełnosprawnościami w wieku od 3 do 25 lat. Ośrodek zapewnia realizację wychowania przedszkolnego, realizację obowiązku szkolnego lub nauki dla 76 osób;

  • Dwa Środowiskowe Domy Samopomocy dla osób dorosłych (w Krośnie i w Potoku) z niepełnosprawnością intelektualną. Są to ośrodki wsparcia, które oferują dorosłym osobom
   z niepełnosprawnością intelektualna i sprzężonymi niepełnosprawnościami podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych w codziennym życiu. Placówki te wspierają 61 osób;

  • Warsztat Terapii Zajęciowej w Krośnie realizujący program rehabilitacji społecznej i zawodowej dla 45 osób z niepełnosprawnością;

  • Trening Mieszkalnictwa – średniomiesięcznie z tygodniowych treningów korzysta 30 osób;

  • Świetlica Terapeutyczna dla 20 osób.
2. Mieszkania Wspomagane w Potoku – w oddanym do użytku w 2017 r. nowym budynku mieszka aktualnie 12 osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami, prowadząc wspólne gospodarstwo domowe przy niezbędnym wsparciu asystentów.

3. Dwa Zakłady Aktywności Zawodowej, w których zatrudnionych jest łącznie 60 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym.
Ogółem liczba osób objętych powyższymi usługami w roku 2017 – 630.

W ramach pozostałej działalności statutowej Stowarzyszenie prowadzi:
- aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych poprzez realizację programów mających na celu przygotowanie do pracy oraz zatrudnienie wspomagane,
- treningi mieszkalnictwa i usamodzielnienia,
- asystenturę rodzinną,
- stałą współpracę z rodzicami i opiekunami osób z niepełnosprawnością poprzez: wspieranie i pomaganie w sytuacjach trudnych, dostarczanie wskazówek i wiedzy na temat potrzeb rozwojowych dziecka, formowanie o bliższych i dalszych celach pracy rehabilitacyjnej i edukacyjnej z dzieckiem, pomoc w wyborze odpowiedniego sprzętu rehabilitacyjnego oraz nauka korzystania z tego sprzętu,
- doradztwo prawne i socjalne,
- specjalistyczną bibliotekę,
- imprezy integracyjne.

Udział w Kilometrach Dobra pozwoli nam pozyskać środki na codzienną rehabilitację i terapię dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami, a tym samym na dalszy rozwój tworzonego od wielu lat systemu wsparcia.

 

Dlatego prosimy – dołącz do nas i wspomóż nas dowolną kwotą!


Wasza pomoc z pewnością zmieni życie kolejnych osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami!


Wystarczy, że wpłacisz dowolną kwotę na konto lub płatność elektroniczna (Blue Media)

KONTO: 70 1240 2311 1111 0010 5832 9048

Jeśli zdecydują się Państwo udzielić nam wsparcia dołożymy wszelkich starań, by poinformować o tym jak największą liczbę odbiorców. Zamieścimy informację na naszej stronie na FB
i będziemy dzielić się nią podczas wszystkich wydarzeń, w których bierzemy udział.

Więcej o nas: www.psonikrosno.org.pl,
Facebook: https://www.facebook.com/PSONI-Koło- w-Krośnie
X

Darczyńcy

Nr
Darczyńca
Kwota
Data
Pieniądze dla

Aktualności

Zobacz hymn kampanii