Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej

Cel zbiórki:

Pozyskanie środków na rozbudowę ośrodka wsparcia „Całodobowy Dom Rodzinny” w Janowicy.

Zebraliśmy już:

czyli metrów Dobra!
O organizacji


Polskie Stowarzyszanie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (wcześniej: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym) Koło w Łęcznej jako organizacja rodziców funkcjonuje od 1991 r.

Naszą misją jest:
Dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich równoprawne miejsce w rodzinie i w społeczeństwie.
Wspieranie rodzin osób z niepełnosprawnością intelektualną we wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym.

Nadrzędnym celem zaś działanie na rzecz wyrównywanie szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.

W 1995 roku otworzone zostało Dzienne Centrum Aktywności, a w 2001 r. Warsztaty Terapii Zajęciowej w Janowicy.
PSONI Koło w Łęcznej - Warsztat Terapii Zajęciowej poprzez istniejące dwa zespoły bardzo aktywnie uczestniczy w życiu społecznym. Zespoły muzyczny Bębnoludy - grający na instrumentach perkusyjnych, zespół teatralny Figiel i solista Łukasz Lisek mają osiągnięcia na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym.


Uczestnictwo w programie społecznościowym, kampanii - Kilometry Dobra ma na celu: pozyskanie środków na rozbudowę ośrodka wsparcia o „Całodobowy Dom Rodzinny”
w Janowicy.

Szacowany koszt rozbudowy: 3 500 000 zł.

Pomysł ten kiełkuje w nas od dawna, a w 2015 roku została podjęta decyzja o rozbudowie istniejącego już budynku.

W tym celu otworzone zostało konto z przeznaczeniem na cele inwestycyjne:
BS Łęczna 41 8693 0006 2001 0000 3812

Dlatego prosimy – dołącz do nas i wspomóż nas dowolną kwotą!

Zebrane środki w ramach akcji Kilometry Dobra pozwolą na przybliżenie się nam do celu jakim jest rozbudowa istniejącego już ośrodka wsparcia dla dorosłych osób
z niepełnosprawnością intelektualna, poprzez utworzenie nowej formy wsparcia jaką jest mieszkalnictwo wspomagane, czyli stworzenia warunków do samodzielnego zamieszkania osób z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku lokalnym polegającą na ich usamodzielnianiu, kształtowaniu ogólnej zaradności, uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.

Rozbudowa naszej placówki o mieszkalnictwo dała by szansę naszym uczestnikom warsztatu na życie w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego. Poprzez rozbudowę placówki
i stworzenie nowej chcemy zabezpieczyć naszych uczestników przed umieszczeniem ich w Domach Pomocy Społecznej, w przypadku śmierci rodziców i/lub opiekunów.

Uczestnicy WTZ o programie:
„Bierzemy udział w akcji Kilometry Dobra. Chcemy zebrać pieniądze na budowę naszego domu. Jest ot dla nas ważne, ponieważ wiemy, że pewnego dnia możemy zostać sami. Budowa tego domu da nam możliwość samodzielnego zamieszkania”.


Więcej o nas:


https://kolowlecznej.blogspot.com/

https://wtzjanowica.blogspot.com/

X

Darczyńcy

Nr
Darczyńca
Kwota
Data
Pieniądze dla

Aktualności

Zobacz hymn kampanii