Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną z Iławy

Cel zbiórki:

- organizację form wczesnego wspomagania najmłodszych dzieci (0-3 r.ż.), - doposażenie nowo powstającego Centrum Rehabilitacji w Iławie.

Zebraliśmy już:

czyli metrów Dobra!
O organizacji


Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną (PSONI) Koło w Iławie od 22 lat prowadzi Warsztat Terapii Zajęciowej dla dorosłych osób
z niepełnosprawnościami oraz od 12 lat wspiera dzieci i młodzież w ramach Zespołu Rehabilitacyjo-Terapeutycznego, a od 9 lat zajmuje się także wczesnym wspomaganiem rozwoju dzieci do 3 r.ż. w ramach Punktu Wczesnej Interwencji. Każdego roku z różnorodnych form wsparcia i rehabilitacji w Stowarzyszeniu systematycznie korzysta ok.200 podopiecznych oraz ich rodzice i opiekunowie.


Więcej informacji na stronie: http://www.psouu.ilawa.pl


NASZ CEL
W bieżącym roku odbędzie się V edycja Kilometrów Dobra. Nasze Stowarzyszenie w tym roku po raz pierwszy będzie brało udział w tej akcji i zgodnie z zasadami kampanii, będzie zbierało środki finansowe na:

- organizację form wczesnego wspomagania najmłodszych dzieci (0-3 r.ż.),
- doposażenie nowo powstającego Centrum Rehabilitacji w Iławie.

X

Darczyńcy

Nr
Darczyńca
Kwota
Data
Pieniądze dla

Aktualności

Zobacz hymn kampanii