Zebraliśmy już:

czyli metrów Dobra!
O organizacji


Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Tomaszowie Lubelskim jest pozarządową, samopomocową
i niedochodową organizacją pożytku publicznego.


Naszym celem jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz wspieranie ich rodzin.


Skonkretyzowany cel zbiórki: Kilometry Dobra dla przedszkola terapeutycznego

Aktualnie, wychodząc naprzeciw lokalnym potrzebom, postanowiliśmy utworzyć w Tomaszowie Lubelskim pierwsze przedszkole terapeutyczne dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wynikającymi z ich niepełnosprawności. Szczególnym motywem tego działania stało się doświadczenie zdobyte przez 25–letni okres działalności Stowarzyszenia, które ukazało nam wartość pomocy udzielanej dziecku z dysfunkcjami rozwojowymi
w najwcześniejszych latach jego życia. Okres ten jest najbardziej wrażliwy na kształtowanie wielu umiejętności niezbędnych w późniejszym funkcjonowaniu. Dlatego pragniemy dołożyć wszelkich starań, aby w możliwie najpełniejszy sposób wspierać rozwój dzieci, dążyć do jego harmonizowania i zapewnić im jak najlepszy start na drodze do kolejnych etapów edukacyjnych oraz szczęśliwego życia. Zakres czynności, z jakimi wiąże się uruchomienie przedszkola terapeutycznego dotyczy prac adaptacyjno – remontowych budynku, zakupu niezbędnego wyposażenia, w tym również sprzętu rehabilitacyjnego, specjalistycznych pomocy terapeutycznych i edukacyjnych oraz zagospodarowania terenu wokół przedszkola poprzez stworzenie w nim ogrodu sensorycznego.


Zatem naszym celem w Kampanii Kilometry Dobra jest wsparcie dla przedszkola terapeutycznego, które będzie bezpiecznym miejscem nauki
i świetnej zabawy dla dzieci, których rozwój przebiega w sposób nietypowy.


Wierzymy również, że w tym roku to właśnie nasze roztoczańskie miasto, czyli Tomaszów Lubelski zostanie Mistrzem Świata w Dobroci!

Pozdrawiamy i zachęcamy do wsparcia naszego Stowarzyszenia!


X

Darczyńcy

Nr
Darczyńca
Kwota
Data
Pieniądze dla

Aktualności

Zobacz hymn kampanii