Stowarzyszenie Immaculata

Cel zbiórki:

„Kilometry talentów – ile kilometrów złotówek wart jest talent naszych dzieci” celem kampanii jest zebranie funduszy na rozwój talentów dzieci uczęszczających do Placówki Ziarenko w Branicach.

Zebraliśmy już:

czyli metrów Dobra!
O organizacjiNasza misja to:

W trosce o młodego człowieka


Naszą misją jest:

wspieranie młodego człowieka w jego rozwoju duchowym, fizycznym, psychicznym i społecznym. Inspirujemy i umożliwiamy wszystkim młodym ludziom, a zwłaszcza tym najbardziej potrzebującym, rozwój pełnego potencjału, aby odpowiedzialnie i według Bożych Przykazań przeżywali swoje życie i pomagali je przeżywać pięknie innym.

Naszą misję realizujemy poprzez:

prowadzenie placówek wsparcia dziennego Cegiełka w Opolu i Ziarenko w Branicach, akcje wakacyjne i zimowe, akcje okolicznościowe, wolontariat, pomoc materialną, szkolenia, działalność promocyjną.
X

Darczyńcy

Nr
Darczyńca
Kwota
Data
Pieniądze dla

Aktualności

Zobacz hymn kampanii