Stowarzyszenie "Nowy Dom"

Cel zbiórki:

Letnie i zimowe obozy dla dzieci z rodzin zastępczych

Zebraliśmy już:

czyli metrów Dobra!
O organizacji


Stowarzyszenie Nowy Dom jest Stowarzyszeniem działającym na rzecz rodzicielstwa zastępczego, działamy od 2008 roku, od 2015r w jego ramach prowadzimy również Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny. Obecnie zrzeszamy ok 50 członków: w tym rodziny zastępcze (w tym 11 zawodowych), rodzinny dom dziecka, rodzinę adopcyjną oraz kandydatów na opiekunów zastępczych. Stowarzyszenie liczy ok.105 dzieci i młodzieży w wieku 0 – 25 lat.

Naszą misją jest:

…ABY DZIECI MIAŁY DOM…


Celem działalności stowarzyszenia jest:

  • Propagowanie i tworzenie ruchu zastępczego rodzicielstwa,

  • Udzielanie wszechstronnej pomocy rodzinom zastępczym,

  • Prowadzenie i wspieranie programów w zakresie rodzinnej opieki zastępczej,

  • Prowadzenie i organizowanie działalności szkoleniowej na rzecz rodzin zastępczych i usamodzielnianych wychowanków z rodzin zastępczych,

  • Wspieranie inicjatyw i organizowanie działalności promujących zdrowie psychiczne oraz wyrównujących społeczne szanse dzieci, młodzieży oraz całych rodzin,

  • Upowszechnianie i rozwijanie postaw i wartości humanistycznych, obywatelskich, proekologicznych, umożliwiających pełne i odpowiedzialne uczestnictwo w życiu kraju, społeczeństwa i środowiska.


X

Darczyńcy

Nr
Darczyńca
Kwota
Data
Pieniądze dla

Aktualności

Zobacz hymn kampanii