Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów

Cel zbiórki:

„Kilometry Dobra DLA ODMIANY życia dzieci i młodzieży z trudnych środowisk”

Zebraliśmy już:

czyli metrów Dobra!
O organizacji


Dom Aniołów Stróżów - Organizacja Pożytku Publicznego

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” od 25 lat działa na rzecz dzieci, młodzieży i rodzin wykluczonych społecznie z po górniczych
i po hutniczych dzielnic biedy. Na Śląsku i w Zagłębiu prowadzimy nieodpłatnie 8 świetlic, terapeutycznych klubów malucha i klubów rozwoju dzieci i młodzieży, programy uliczne i poradnię rodzinną.

Codziennie opiekujemy się ok. 130 dziećmi w wieku 2,5 do 18 lat, a w programach ulicznych docieramy z ofertą nieodpłatnych zajęć i opieki do ok. 600 dzieci rocznie. Poradnia rodzinna wspomaga ok. 80 rodzin.
Za pozyskane środki organizujemy również akcje „Lato w mieście” w ubogich dzielnicach, wyjazdy na obozy terapeutyczne i rozwojowe, pomoc medyczną, socjalną
i edukację. Rozwijamy też talenty. Szlifujemy nasze „dzieci węgla” tak, by uwierzyły w siebie i stawały się diamentami.

 

Misją Domu Aniołów Stróżów jest równy start w przyszłość dzieci i młodzieży - oferujemy indywidualną formę pomocy, adekwatną do statusu społecznego, ekonomicznego i zawodowego. Dajemy wędkę a nie rybę! Uczymy naszych podopiecznych jak radzić sobie w trudnych sytuacjach życiowych, pomagamy rozwijać swoje talenty i umiejętności, by w przyszłości zaprocentowały one nie tylko godną sytuacją życiową i materialną ale by odbudowali swoja pewność siebie. Naszą misją jest budowanie szczęśliwego dzieciństwa dla maluchów i wprowadzenie w dorosłość samodzielnych i niezależnych od pomocy społecznej młodych ludzi.

 

Za nasze działania zostaliśmy uhonorowani:
W 2016 r. nagrodą MARKA ŚLĄSKIE w kategorii organizacje pozarządowe za istotny wkład w rozwój województwa ślaskiego. W 2004 roku Wyróżnieniem, a w 2011 roku Nagrodą Główną Kapituły PRO PUBLICO BONO za działania podejmowane na rzecz dobra wspólnego (Kapituła pod Przewodnictwem Prof. dr hab. Jerzego Buzka i Prof. dr hab. Andrzeja Zolla)


Planujemy zbierać fundusze na prowadzenie świetlic, klubów i pracy podwórkowej oraz organizację wakacji dla odmiany życia dzieci i młodzieży z trudnych środowisk.

Dom Aniołów Stróżów postanowił przystąpić do Kilometrów Dobra mając na celu aktywizowanie i pobudzanie lokalnej społeczności mieszkańców i przedsiębiorców do działalności dobroczynnej oraz zebranie funduszy na pomoc dzieciom, młodzieży i rodzinom wykluczonym społecznie tak, by przywrócić dzieciom szczęśliwe dzieciństwo, młodzież wychować na odpowiedzialnych i samodzielnych ludzi wprowadzając ich w dorosłość, a rodziny wesprzeć w funkcjach wychowawczych, społecznych i zawodowych.

X

Darczyńcy

Nr
Darczyńca
Kwota
Data
Pieniądze dla

Aktualności

Zobacz hymn kampanii