Stowarzyszenie Razem dla Konarzewa

Cel zbiórki:

Serce Dla Harcerzy - akcja na rzecz zakupu sprzętu, wyposażenia i ekwipunku dla zdunowskich harcerzy

Zebraliśmy już:

czyli metrów Dobra!
O organizacji


WITAMY WSZYSTKICH Z POŁUDNIOWEJ WIELKOPOLSKI

Stowarzyszenie RAZEM DLA KONARZEWA powstało w roku 2015, jako zapotrzebowanie lokalnej społeczności na reaktywację życia towarzysko-społecznego
w Konarzewie. Główne obszary działania wyznaczone w trakcie rozmów z mieszkańcami to aktywne spędzanie czasu wolnego, rozwijanie pasji i zainteresowań, poznawanie nowych ludzi, warsztaty, kursy, szkolenia, aktywność społeczna, poradnictwo obywatelskie. Nasze działania skierowane są do osób w różnym wieku. Nasz zespół to grono ludzi zaangażowanych i kreatywnych, aczkolwiek mało doświadczonych w działalności społecznej.

Udało nam się wypracować cykliczne akcje dla dzieci i seniorów. Rok 2018 chcemy poświęcić młodzieży oraz ruchowi wolontarystycznemu. Z aktywnością społeczną i obywatelską nie jest łatwo. Dominuje pogląd, że nie ma szans na zmiany, zatem nie warto się angażować. Chcemy zmienić ten stereotyp myślenia poprzez różne akcje, np. MASZ GŁOS czy KILOMETRY DOBRA oraz inicjatywy realizowane z projektów, m.in FIO oraz Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

Dzięki dotychczasowym kontaktom i współpracy z NGO oraz trenerami z powiatu i województwa czerpiemy wiedzę oraz inspirację do działania. Stawiamy na podnoszenie umiejętności i kompetencji społecznych oraz partnerstwo międzysektorowe. Dzięki dobrej współpracy z lokalnym samorządem oraz pozyskanym Partnerom społecznym i biznesowym rosną szansę na realizację naszej wizji i misji, zawartej w Strategii rozwoju organizacji na lata 2016-2023.

Nasze motto RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ nie jest dla nas pustym sloganem ale wyzwaniem, które podjęliśmy 3 lata temu, a które konsekwentnie realizujemy.

Stowarzyszenie RAZEM DLA KONARZEWA przystąpiło do kampanii jako pierwsze w gminie Zduny, i póki co jedyne w powiecie krotoszyńskim, jedno z niewielu
z terenu Wielkopolski.

POZDRAWIAMY  :)
X

Darczyńcy

Nr
Darczyńca
Kwota
Data
Pieniądze dla

Aktualności

Zobacz hymn kampanii