Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych "Wspólna Troska"

Cel zbiórki:

Celem zbiórki jest gromadzenie środków finansowych na utworzenie i prowadzenie Zakładu Aktywności Zawodowej oraz prowadzenie terapii i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością

Zebraliśmy już:

czyli metrów Dobra!
O organizacji
Cel finansowy zbiórki - 50 000.00zł


 

Zebrane środki zostaną przeznaczone na finansowanie prac związanych z adaptacją budynków służących aktywizacji społeczno-zawodowej, wsparciu oraz opiece nad osobami niepełnosprawnymi. Zakład Aktywności Zawodowej powstanie w Balcerowie, budynki zostaną wydzierżawione od Spółdzielni Rolniczej Skierniewiczanka, na terenie której prowadzić będziemy działalność rolniczą oraz rękodzielniczą. Zostanie utworzony Zakład Aktywności Zawodowej dla około 16 osób niepełnosprawnych.

Stowarzyszenie prowadzi:

  • Ośrodek Opiekuńczo – Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych im. Jana Pawła II;

  • Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy;

  • NZOZ Ośrodek Opiekuńczo – Rehabilitacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych;

  • Centrum Wolontariatu;

  • Biuro Porad Obywatelskich.
X

Darczyńcy

Nr
Darczyńca
Kwota
Data
Pieniądze dla

Aktualności

Zobacz hymn kampanii