Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych "Nasz Dom"

Cel zbiórki:

Pomóż w remoncie domu dziecka "Nasz Dom nr 1" w Ostrowcu Świętokrzyskim

Zebraliśmy już:

czyli metrów Dobra!
O organizacji


Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Nasz Dom” w Ostrowcu Świętokrzyskim to dwie placówki po 14 osób każda, przeznaczonych dla dzieci i młodzieży.

"Nasz Dom" jest prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. Placówki zapewniają swym wychowankom całkowicie lub częściowo pozbawionym opieki rodzicielskiej opiekę, kształcenie i wychowanie oraz zaspokaja ich niezbędne potrzeby. Zgodnie z duchem Założyciela św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego dom jest prowadzony
w duchu rodzinnym w oparciu o chrześcijańskie wartości. W ubiegłym roku,dzięki wielu wspaniałym darczyńcom udało się nam przeprowadzić remont Placówki „Nasz Dom nr 2”.

W tym roku przed nami konieczność wyremontowania Placówki „Nasz Dom nr 1”.

Zapraszamy wszystkich ludzi dobrej woli do współpracy w tym dziele. Wierzymy, że z Waszą pomocą osiągniemy zamierzony cel.... dla naszych podopiecznych…
X

Darczyńcy

Nr
Darczyńca
Kwota
Data
Pieniądze dla

Aktualności

Partnerzy

Zobacz hymn kampanii