Ogólnopolski Portal Domów DzieckaCała Polska


Cel zbiórki:

Funkcjonowanie portalu www.domydziecka.org

Kwota zebrana: 44,00 złCzym się zajmujemy?

Portal www.domydziecka.org powstał w celu zebrania i uporządkowania informacji dotyczących domów dziecka oraz stworzenia bazy teleadresowej obejmującej placówki tego typu.

Na stronie można znaleźć:

  • dane teleadresowe domów dziecka z całej Polski
  • przepisy prawne dotyczące adopcji
  • informacje o procedurach adopcyjnych
  • listę potrzeb zgłaszanych przez placówki – każdy z nas może zostać darczyńcą
  • forum

Oprócz tego, pomagamy pracownikom domów dziecka, prowadzącym rodzinne domy dziecka, rodzinom zastępczym oraz organizatorom pieczy zastępczej w poszukiwaniu środków finansowych na dodatkowe potrzeby podopiecznych. Ponadto, zapewniamy domom dziecka możliwość stworzenia darmowej strony internetowej i jej rozmieszenia na naszych serwerach.

Działanie portalu ułatwia nawiązywanie kontaktów pomiędzy darczyńcami a konkretnymi placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, rodzinnymi domami dziecka, rodzinami zastępczymi.

Wszystkie powyższe działania oferujemy bezpłatnie.

Nasz cel

Środki zebrane w Kilometrach Dobra zostaną przeznaczone na funkcjonowanie portalu www.domydziecka.org.