Cel zbiórki:

zakup dwóch dostawczych samochodów na pomoc potrzebującym

Zebraliśmy już:

czyli metrów Dobra!
O organizacji


Patronujący filantrop: Aleksander Ignacy Lubomirski

 

Już po raz szósty startujemy w Mistrzostwach Świata w Dobroci!


W tym roku wszystkie zebrane złotówki zamienimy na dobro, jakim będzie zakup dwóch dostawczych samochodów na pomoc potrzebującym. Będą one służyły osobom chorym, niepełnosprawnym i seniorom w Wypożyczalni Sprzętu Medycznego im. Św. Łukasza oraz osobom bezdomnym, ubogim i wykluczonym społecznie – naszym podopiecznym z Centrum Pomocy Samarytanin,  Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn św. Brata Alberta i Noclegowni dla Kobiet św. Matki Teresy z Kalkuty.


Wierzymy, że dzięki Waszemu wsparciu uda nam się wspólnie zebrać 200 000 złotych potrzebnych do realizacji naszego celu.


Jeśli chcesz, abyśmy mogli skutecznie dowozić dobro do potrzebujących, wesprzyj nas i dołącz swoje metry dobra!
Wpłać złotówki na  Caritas Archidiecezji Białostockiej.


Caritas Archidiecezji Białostockiej od 28 lat niesie pomoc wszystkim potrzebującym bez względu na wiek, płeć, narodowość czy wyznanie. Prowadząc ponad 30 placówek w Białymstoku i na Podlasiu oraz organizując liczne akcje charytatywne pomagamy:
•       dzieciom i rodzinom wielodzietnym
•       osobom ubogim i bezdomnym
•       niepełnosprawnym, chorym
•       starszym i samotnym
•       uzależnionym - młodzieży i dorosłym
•       migrantom, uchodźcom i repatriantom
•       kobietom oczekującym na urodzenie dziecka i samotnym matkom
•       osobom bezrobotnym i wykluczonym społecznie
•       ofiarom wojen i kataklizmów


Więcej o nas znajdziesz na naszej stronie www.caritas.bialystok.pl oraz naszych profilach na Facebooku:


Kilometry Dobra Caritas Białystok oraz Caritas Archidiecezji Białostockiej.


Kontakt do koordynatora akcji:
Agata Papierz, 660 679 998, apapierz@caritas.pl
Monika Łyżwa 85 651 90 08, mlyzwa@caritas.pl


Fot. Anna Czarnecka


X

Darczyńcy

Nr
Darczyńca
Kwota
Data
Pieniądze dla

Partnerzy