Cel zbiórki:

Tworzymy PLATFORMĘ WIEDZY I WYMIANY INFORMACJI, poświęconą pokazaniu jak codzienne, najprostsze decyzje bezpośrednio wpływają na stan wód i całego środowiska naturalnego.

Zebraliśmy już:

czyli metrów Dobra!
O organizacjiPatronujący filantrop: Ignacy Baranowski

 

RATUJ MORZE KTO MOŻE

Tworzymy PLATFORMĘ WIEDZY I WYMIANY INFORMACJI, poświęconą pokazaniu jak codzienne, najprostsze decyzje bezpośrednio wpływają na stan wód i całego środowiska naturalnego.

Znajdą się tu fakty, ciekawostki i dobre praktyki do wykorzystania przez każdego.

Rzekami, woda z każdego zakątka Polski trafia do Morza Bałtyckiego niosąc ze sobą wszystkie „doświadczenia”, które ją po drodze spotkały:

MIKROPLASTIKI, KOSMETYKI, ŚRODKI CZYSZCZĄCE i UŻYTKU CODZIENNEGO, FARMACEUTYKI i inne.

Zapraszamy do kontaktu z nami i wsparcia Platformy.

Na uruchomienie i obsługę wersji podstawowej potrzebujemy 45 000 zł. Każda kwota powyżej pozwoli na jej rozwijanie, np. czat z ekspertami i otwarte szkolenia on-line.

Od 25 lat Gdańska Fundacja Wody (http://www.gfw.pl/, https://www.facebook.com/gdanskafundacjawody/) działa jako instytucja merytorycznie wspierająca kadry związane z ochroną środowiska (gospodarka wodna, ściekowa, odpadami, przepisy prawa, badania wody, ścieków, osadów ściekowych, pływalnie, etc.).

Misja GFW wypełniana jest przez realizację szkoleń, warsztatów, seminariów, webinariów, wizyt studyjnych, spotkań i międzylaboratoryjnych badań biegłości oraz projektów finansowanych ze środków krajowych i unijnych.

Rocznie w szkoleniach bierze udział około 1000 specjalistów z całej Polski.

Przedsięwzięcia adresowane są do przedsiębiorstw wod-kan, oczyszczalni ścieków, zakładów gospodarki komunalnej, laboratoriów badawczych, pływalni, biur projektowych i konsultingowych, inspekcji sanitarnych i inspekcji ochrony środowiska, instytucji naukowych, administracji oraz producentów wyrobów znajdujących zastosowanie w ochronie środowiska i inżynierii sanitarnej.

Współpracujemy z instytucjami i specjalistami z Polski i Europy.

Obecnie realizujemy trzy unijne projekty dotyczące wód Morza Bałtyckiego: MORPHEUS, BEST, LESS IS MORE.

Wiedzę i doświadczenia nasze i naszych ekspertów chcemy udostępnić do powszechnego użytku tworząc Platformę.

 

Zespół koordynujący:

Magdalena Westerska-Kłos, magda.w@gfw.pl, kom. 605 157 187

Alicja Loch- Dzido, alicja.ld@gfw.pl, kom. 609 649 049

X

Darczyńcy

Nr
Darczyńca
Kwota
Data
Pieniądze dla

Partnerzy