Cel zbiórki:

Pomoc w zdiagnozowaniu i dalszym leczeniu Dawida

Zebraliśmy już:

czyli metrów Dobra!
O organizacji


Fundacja Pro Arte Et Studio działa od 2013 r., a od roku 2016 posiada status organizacji pożytku publicznego. Działania fundacji skupione są na działalności charytatywnej oraz sprawach społecznych wspomagających lokalne społeczności, w szczególności mieszkańców małych miasteczej i wsi oraz ich potencjału kulturowego, historycznego i społecznego.

Fundacja od początku działalności corocznie realizuje kampanię pn. „Pomagamy wspólnie za pomocą 1%”, dzięki której mieszkańcy mogą rozliczyć nieodpłatnie swój Pit roczny w zamian za przekazanie 1% na wybrany cel charytatywny.

Od roku 2018 fundacja prowadzi kampanię społeczną pn. „Skorzystaj z prawa do mediacji”, w  trakcie której można zapoznać się z ideą madiacji, jej zaletami oraz możliwościami pozasądowego rozwiązania sporów i konfliktów.

Fundacja realizuje również projekty społeczne (w sferze kultury czy sportu), które promują lokalne społeczności i realizowane są w małych miejscowościach lub zapomnianych dzielnicach. Przykładem takich działań są: zrealizowane w roku 2018 projekty pn. Artystyczno-społeczna retrospekcja. Kunice dawniej i dziś”, „Kunickie spotkanie z Jerzym Górskim” oraz „Rodzinne granie na Kormoranie”.

Od roku 2018 fundacja podjęła działania zmierzające do pomocy w dalszym zdiagnozowaniu i leczeniu Dawidka 11-letniego legniczanina, który urodził się z zespołem Jadassohna.

CEL:

Pomoc w dalszym zdiagnozowaniu i leczeniu Dawida.

Szacowana kwota zbiórki – 5.000 zł

Osoba do kontaktu:

Monika Maziarz

Prezes Zarządu

Fundacja Pro Arte Et Studio

Serdecznie dziękujemy za pomoc i wsparcie. Każda wpłacona złotówka to kolejny krok do przodu.

Strona FB https://www.facebook.com/proarteetstudio

X

Darczyńcy

Nr
Darczyńca
Kwota
Data
Pieniądze dla