Cel zbiórki:

Zbieramy środki na organizację wydarzeń kulturalnych, sportowych i promujących zdrowy styl życia, łączących pokolenia.

Zebraliśmy już:

czyli metrów Dobra!
O organizacjiPatronujący filantrop: Jadwiga Sapieżyna

 

Koalicja Stowarzyszeń „Jarosławskie Kilometry Dobra 2019” - została powołana przez cztery stowarzyszenia do prowadzenia działań, których celem jest zdobycie środków na realizację wspólnie obranego celu:

„Prowadzenie warsztatów i zajęć dla dzieci o różnych potrzebach rozwojowych i organizowanie międzypokoleniowych imprez środowiskowych oraz zakup niezbędnych do tego celu pomocy i sprzętów”

Na potrzeby kampanii prowadzimy wspólnie stronę  https://www.facebook.com/Jarosławskie-Kilometry-Dobra-2018-2019-168491707117720/

W skład Koalicji wchodzą:

 

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich

Oddział w Jarosławiu  KRS:  KRS: 000015957

z siedzibą ul. 3 Maja 4, 37-500 Jarosław e-mail: tml.jaroslaw@wp.pl , www.tlm-jaroslaw.pl

Główne obszary działalności

  1. wspieranie działalności popularyzatorskiej i naukowej odnoszącej się do Kresów Południowo- Wschodnich – organizowanie spotkań autorskich, odczytów, prelekcji, sesji popularnonaukowych, warsztatów dla młodzieży z zakresu historii;

  2. organizowanie imprez o charakterze kulturalnym, prezentującym dorobek Kresów w dziedzinie kultury – m.in. Przegląd Piosenki Kresowej, Międzynarodowy Festiwal Kultury Kresowej;

  3. organizowanie uroczystości i obchodów rocznicowych upamiętniających ważne wydarzenia związane z historią Polski, Lwowa i Kresów ;.

  4. wspieranie inicjatyw zmierzających do ratowania i ochrony pamiątek przeszłości Lwowa
    i Kresów – przekazywanie funduszy polskich zabytkowych grobów na lwowskich cmentarzach;

  5. udzielanie pomocy Polakom pozostałym we Lwowie i na Kresach.


Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji i Kultury Gminy Roźwienica KRS: 0000328513

z siedzibą Roźwienica 200, 37 – 565 Roźwienica, Tel./Fax: 16 622 53 70 wew. 28
email: stowarzyszeniekio@onet.pl     www.stowarzyszenie-rozwienica.pl

 Stowarzyszenie powstało w kwietniu 2009 roku z inicjatywy nauczycieli i rodziców szkół podstawowych i gimnazjów leżących na terenie Gminy Roźwienica.

Głównym celem działalności jest podejmowanie działań wspierających zarówno procesy edukacyjno – wychowawcze, jak również organizacja imprez kulturalno – sportowych dla mieszkańców naszej gminy. Swoje działania Stowarzyszenie opiera głównie na pracy wolontariackiej swoich członków oraz wsparciu ludzi dobrej woli.
Od 2012 roku stowarzyszenie tworzy i prowadzi  Publiczne Przedszkola w Roźwienicy i innych miejscowościach Gminy – na dzień dzisiejszy w 9 miejscowościach na terenie Gminy Roźwienica funkcjonuje 12 oddziałów przedszkolnych,  dających  szansę wszechstronnego rozwoju dzieciom. W 2013 roku Stowarzyszenie podjęło się prowadzenia  Społecznej Szkoły Podstawowej w Cząstkowicach, natomiast od 2015 roku Społecznej Szkoły Podstawowej w Woli Roźwienickiej. Imprezy środowiskowe przyczyniają się do integracji  lokalnej społeczności i promocji Gminy.

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Tuligłów KRS: 0000395686
z siedzibą Tuligłowy 156, 37-562 Rokietnica,      www.tuliglowy.org.pl

 Stowarzyszenie powstało w 2011 roku. Od  2013 r. posiada  status Organizacji Pożytku Publicznego.

Trzy główne obszary działania to: organizowanie zimowego i letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży; utrwalanie patriotyzmu lokalnego oraz działalność kulturalna.

Naszym celem jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnej, pobudzanie aktywności mieszkańców, podtrzymywanie tradycji.

Organizujemy  wydarzenia  cykliczne między innymi:

Orszaki Trzach Króli, wieczory kolęd i pastorałek,  festyny rodzinne, wykonywanie palm wielkanocnych, wieńców dożynkowych, wieczornice patriotyczne, uroczystości patriotyczno-religijne, dożynki. Zrealizowanych zostało kilka projektów promujących historię Tuligłów.

Corocznie prowadzimy  wypoczynek zimowy i letni dla dzieci z Tuligłów i sąsiednich miejscowości, wycieczki krajoznawcze, promujące turystykę.

Stowarzyszenie angażuje młodzież, dzieci i dorosłych mieszkańców Tuligłów do realizacji projektów, przygotowania spektakli teatralnych i jasełek bożonarodzeniowych. Prowadzi działalność charytatywną. Organizuje kiermasze, zbiórki i udziela pomocy osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Współpracuje ze szkołą podstawową, parafią, ochotniczą straż pożarną, instytucjami samorządu lokalnego,

Za współpracę z Bractwem św. Jakuba przy Sanktuarium Grobu Bożego w Przeworsku Stowarzyszenie otrzymało honorowy tytuł „Przyjaciela Podkarpackiej Drogi św. Jakuba Via Regia”. Od 2015 r. z inicjatywy stowarzyszenia przez Tuligłowy prowadzi alternatywny odcinek Drogi  św. Jakuba z Przemyśla do Jarosławia.

 

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy w Jarosławiu KRS: 0000282287
z siedzibą Os. Jagiellonów 1, 37-500 Jarosław

Oddział ogólnopolskiej organizacji działającej od 100 lat , od czerwca 2007 roku posiada osobowość prawną a od 2009 roku status OPP.

E- mail: tpd.jaroslaw@gmail.com   www.tpd.nstrefa.pl  https://www.facebook.com/tpd.jaroslaw1/

Cele i sposób działania

Podstawowym celem Towarzystwa jest troska o jakość warunków życia dziecka, jego wszechstronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność, równość szans życiowych.

Działamy na rzecz i dla dobra dzieci, szczególnie tych defaworyzowanych.

Prowadzimy placówkę wsparcia dziennego - Środowiskowe Ognisko Wychowawcze

Realizujemy projekty samodzielnie i we współpracy z samorządem oraz innymi stowarzyszeniami adresowane do rodzin, propagujące aktywny, zdrowy styl  życia, szeroko rozumiane bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

Organizujemy corocznie wypoczynek letni i zimowy o charakterze integracyjnym.

Tworzymy ruch społeczny na rzecz przestrzegania praw dziecka i tworzenia lepszych warunków życia organizując  miedzy innymi kampanie społeczne we współpracy z lokalnymi mediami.

Podejmujemy działania charytatywne, by wspierać potrzebujące pomocy dzieci i ich rodziny. Prowadzimy Fundusz Pomocy Chorym Dzieciom.

X

Darczyńcy

Nr
Darczyńca
Kwota
Data
Pieniądze dla

Partnerzy