Cel zbiórki:

Kalwaryjski Ośrodek Pomocy im. O. Wenantego Katarzyńca - uruchomienie i funkcjonowanie

Zebraliśmy już:

czyli metrów Dobra!
O organizacji


Sanktuarium Matki Bożej Kalwaryjskiej - Kalwaryjski Ośrodek Pomocy O. Wenantego Katarzyńca.

Od ponad 350 lat franciszkanie z Sanktuarium Męki Pańskiej i Matki Bożej w Kalwarii Pacławskiej k. Przemyśla przyjmują dziesiątki tysięcy pielgrzymów przybywających na święte wzgórze. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom pątników, opiekunowie cudownego obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej oraz grobu Sługi Bożego Ojca Wenantego Katarzyńca, w najbiższym czasie uruchamiają Kalwaryjski Ośrodek Pomocy. Poprzez zaangażowanych specjalistów będzie on wspierał małżeństwa, rodziny i osoby indywidualne w pokonywaniu trudności życiowych.

Zakres działalności ośrodka:
- porady psychologa (psychoonkolog),
- porady pedagoga (trudności wychowawcze dzieci i młodzieży),
- porady prawne (problemy mieszkaniowe, spadkowe, pomoc w napisaniu pism urzędowych),
- wsparcie osób uzależnionych i współuzależnionych,
- wsparcie osób dotkniętych przemocą,
- terapie grupowe, małżeńskie, rodzinne.
Z zebranych środków finansowany będzie zwrot kosztów podróży specjalistów pracujących w ośrodku.

Franciszkanie już teraz otaczają modlitwą wszystkich Darczyńców!

Więcej informacji można zdobyć:
- na Facebooku: www.facebook.com/KalwariaPaclawskaSanktuarium/
- u koordynatora projektu „Kalwaryjski Ośrodek Pomocy O. Wenantego Katarzyńca”:


 o. Michał Jednoróg
X

Darczyńcy

Nr
Darczyńca
Kwota
Data
Pieniądze dla

Aktualności

Partnerzy