Cel zbiórki:

utworzenie DZIECIĘCEGO OŚRODKA WSPARCIA DOΣ - centrum pomocy dzieciom i ich rodzinom

Zebraliśmy już:

czyli metrów Dobra!
O organizacjiPatronujący filantrop: Jan Walenty Jabłecki

 

Mottem Fundacji Wielkie Serce dla Dzieci jest: “Każda RODZINA jest WAŻNA. Każde dziecko ma prawo do szczęśliwego dzieciństwa. Każde dziecko ma prawo do RODZINY”. Nadrzędnym celem naszych działań jest pomoc rodzinom, w tym rodzinom zastępczym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Nasze cele realizujemy poprzez oddziaływania opiekuńcze, ogólnorozwojowe, edukacyjne i terapeutyczne skierowane do dzieci, w tym niepełnosprawnych intelektualnie oraz do rodziców, by wspierać ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i socjalno-bytowych.  Reprezentujemy i bronimy interesów rodzin zastępczych i biologicznych wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji. Prowadzimy i organizujemy działalność szkoleniową, wspieramy, inicjujemy i organizujemy działalność promującą zdrowie psychiczne oraz organizujemy zajęcia wyrównujące społeczne szans dzieci, młodzieży oraz całych rodzin. Środki na realizację celów statutowych pozyskujemy od sponsorów, poprzez udział w kampanii „Kilometry dobra” oraz z działalność szkoleniową. Zorganizowaliśmy dwie kolonie - w ostatnim roku była to kolonia integracyjna dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie i zdrowych z całej Polski. Wzięło w niej udział 26 dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i 38 dzieci zdrowych, które aktywnie i wspólnie spędziły 10 dni pod opieką wykwalifikowanej kadry współpracującej z Fundacją. W kolonii brali udział także wolontariusze – studenci, którzy pomagali wychowawcom dzieci niepełnosprawnych. Organizujemy konferencje i szkolenia dla rodziców i specjalistów. W 2017 r. zorganizowaliśmy kampanię edukacyjno-informacyjną “Płodowy Zespół  Alkoholowy - co to jest?” ze środków ROPS w Rzeszowie. W skład naszego zespołu wchodzą pedagodzy, oligofrenopedagodzy, terapeuci, psycholog, rodzice zastępczy. Obecnie 2 pedagogów kończy studia z psychologii klinicznej, co pozwoli Fundacji na objęcie większej ilości dzieci dodatkową, szerszą pomocą psychologiczną, w tym diagnozowaniem i przygotowaniem opinii psychologicznych, dzięki którym będzie możliwe zapewnienie lepszej terapii i wsparcia dzieci. W chwili obecnej pomocą obejmujemy 34 dzieci, ale chętnych jest coraz więcej.

Celem Fundacji jest utworzenie DZIECIĘCEGO OŚRODKA WSPARCIA DOΣ - centrum pomocy dzieciom i ich rodzinom - które znalazły się trudnej sytuacji ze względu na przemoc, niepełnosprawność lub inną trudną sytuację.

I etap - projekt i zakup działki

II etap - budowa

III etap – wykończenie

Koordynatorem akcji Kilometry Dobra 2019 jest Bożena Baran, email: baran.bozena@wp.pl, tel. 509564470.

Pełna realizacja tego co dzieje się na co dzień w Fundacji na bieżąco zamieszczana jest na naszym profilu na Facebooku https://www.facebook.com/fwielkieserce/ i na stronie Fundacji www.fundacjawielkieserce.org

Sądzimy, że nasza charyzma i zaangażowanie w działalność wolontariacką godne są zauważenia i wsparcia, na co bardzo liczymy.

X

Darczyńcy

Nr
Darczyńca
Kwota
Data
Pieniądze dla

Aktualności

Zbiórki w szkołach

11 Cze 2019

Dziękujemy kolejnym szkołom, które odpowiedziały na zaproszenie do włączenia się w tegoroczną kampanię Kilometry Dobra poprzez przeprowadzenie zbiórek pieniędzy wśród uczniów. Otrzymujemy kolejne informacje z poszczególnych szkół o dokonanych zbiórkach oraz zebranych kwotach. Serdecznie dziękujemy Wam za olbrzymie wsparcie. Jesteśmy pod wrażeniem szczodrości oraz otwartości serc na potrzeby naszych podopiecznych, których ufamy, iż liczba będzie mogła znacznie wzrosnąć dzięki powstaniu Dziecięcego Ośrodka Wsparcia!

 

Czytaj dalej

Kiermasze Wielkanocne

18 Kwi 2019

Dzięki życzliwości ludzi o wielkim sercu, w ostatnim czasie przeprowadziliśmy wielkanocne kiermasze w Starostwie Powiatowym w Krośnie, galerii Vivo oraz holu krośnieńskiego szpitala. Dziękujemy wszystkim darczyńcom, którzy serdecznie przyjęli naszą inicjatywę, odwiedzając nasze stoiska oraz kupując nasze wypieki oraz rękodzieło. Stanowi to dla nas ogromne wsparcie, które przybliża nas do osiągnięcia celu naszych marzeń, czyli utworzenia Dziecięcego Ośrodka Wsparcia. Chcemy objąć pomocą jak największą ilość dzieci wraz z ich rodzinami, a właśnie dzięki Wam staje się to coraz bardziej realne. Z całego serca dziękujemy. Dołączamy życzenia radosnych, pełnych pokoju oraz spędzonych w rodzinnej atmosferze Świąt Wielkanocnych.

Czytaj dalej

Honorowy Patronat

08 Kwi 2019

Z wielkim zaszczytem, przyjmujemy nadane  Honorowe Patronaty przez Prezydenta Miasta Krosna Pana Piotra Przytockiego oraz Krośnieńskiego Starostę Pana Jana Pelczara naszej tegorocznej zbiórce w ramach kampanii Kilometry Dobra 2019.

Czytaj dalej

Partnerzy