Cel zbiórki:

realizacja programu ,, Ratuj życie" , którego celem jest przeprowadzenie szkoleń, pokazów z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Zebraliśmy już:

czyli metrów Dobra!
O organizacji


Patronujący filantrop: Janusz Korczak


Cel akcji:

Realizacja programu ,, Ratuj życie" , którego celem jest przeprowadzenie szkoleń, pokazów z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Program jest realizowany dla osób  zamieszkujących tereny wiejskie powiatu pleszewskiego. Szacowana kwota do zebrania: ok. 10.000zł 


Fundacja prowadzi projekt ,, Ratuj życie”, głównym celem projektu jest wzmocnienie kompetencji osób zamieszkujących tereny wiejskie w zakresie udzielania pierwszej pomocy w przypadku zagrożenia życia i zdrowia poszkodowanych.  Celem szczegółowym projektu jest  zwiększenie liczby osób znających zasady udzielania pierwszej pomocy. Każda osoba, która weźmie udział w szkoleniu poprawia bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej, a także zrozumienie przez uczestników  potrzeby nabywania umiejętności ratownictwa przedmedycznego, co wiąże się z możliwością niesienia pomocy innym, uczulenie na krzywdę drugiego człowieka, uświadomienie wagi udzielania pomocy przedlekarskiej, doskonalenie umiejętności potrzebnych przy udzielaniu pierwszej pomocy, kształtowanie postaw humanitarnych, nabycie umiejętności szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.


Humana, to fundacja, która przede wszystkim działa w zakresie pomocy bezpośredniej, osobom chorym, pokrzywdzonym oraz niepełnosprawnym. Zajmujemy się również szeroko pojętą pomocą społeczną. Działamy także edukacyjnie i integracyjne poprzez inicjatywy na rzecz lokalnego społeczeństwa. Fundacja Pomocy Dzieciom Humana angażowała się w wszelkiego rodzaju wydarzenia lokalne na terenie powiatu pleszewskiego promując wolontariat, zachęcając dzieci i młodzież do działań w kierunku pomocy drugiemu człowiekowi.Fundacja niejednokrotnie propagowała gry i zabawy edukacyjne, które tworzyła indywidualnie do potrzeb danego wydarzenia przez co tematyka zabaw była zawsze adekwatna  do konkretnej okoliczności m.in. ,, Wioska św. Mikołaja”, która była imitacją przygotowaną przez wolontariuszy z myślą o najmłodszych.  Przygotowano teatrzyk , który miał na celu wprowadzenie w świąteczny, pogodny klimat, a przede wszystkim sprawdzenie znajomości tradycji polskiej związanej ze świętami Bożego Narodzenia.Humana, prowadzi bajkową grupę ,, Humanki”, która jest  skierowana do najmłodszych dzieci.  Wszystkie najbardziej znane postacie bajkowe w realu odwiedzają dzieci w przedszkolach, Domach Dziecka, a także w szpitalach.


Koordynatorem akcji jest Sandra Włodarczyk.


Więcej informacji o organizacji można znaleźć na: https://web.facebook.com/fundacjahumana/

X

Darczyńcy

Nr
Darczyńca
Kwota
Data
Pieniądze dla

Partnerzy