Cel zbiórki:

Droga do samodzielności dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną: zakup i montaż windy

Zebraliśmy już:

czyli metrów Dobra!
O organizacjiPatronujący filantrop: Bolesław Orzechowicz

 

„Droga do samodzielności dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną: zakup i montaż windy”.

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Przemyślu jest organizacją pozarządową, niedochodową i samopomocową. Reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz i w imieniu osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce, ich rodzin i opiekunów prawnych. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym, działanie na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.

Stowarzyszenie, aby objąć pomocą jak najszersze grono potrzebujących podjęło się rozbudowy bazy lokalowej poprzez dobudowę kondygnacji w posiadanym budynku. W roku 2017 udało się wykonać prace związane z przebudową klatek schodowych, budową nowej kondygnacji, wykonaniem nowego dachu, dostosowaniem budynku do wymogów przepisów ppoż. Niestety to tylko część prac jakie musimy wykonać, aby nowa kondygnacja mogła służyć do realizacji naszych celów. Pierwszym etapem jaki musimy zrealizować jest zakup windy dla osób z niepełnosprawnością. Szacowany koszt zakupu wraz z montażem i niezbędnymi pracami budowlanymi to ok. 250 tys zł.

Wnioskujemy z sukcesami o środki ze źródeł zewnętrznych, ale część tych pieniędzy musimy przeznaczyć na bieżącą eksploatację i remonty, z racji ciągłego dostosowywania budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Dostosowaliśmy 2 łazienki do potrzeb osób poruszających się na wózkach, wyremontowaliśmy dojście do pomieszczeń terapeutycznych poprzez budowę nowych pochylni i likwidację barier architektonicznych na tarasie.

Na bieżąco podnosimy komfort użytkowania poprzez remonty pomieszczeń, wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia w pomieszczeniach.

Dotychczas  zbieraliśmy środki na uzupełnienie wkładu własnego do realizowanych prac budowlanych. Teraz naszym celem jest zakup i montaż windy. Dlatego prosimy naszych Darczyńców o dalszą pomoc i apelujemy również do nowych osób o wsparcie dla naszych wychowanków z niepełnosprawnością. Bez waszej pomocy nie uruchomimy nowych pomieszczeń!

Pomóż nam kontynuować pomaganie naszym dzieciom i młodzieży. Dołóż swoje metry dobra i wygraj z nami Mistrzostwa Świata w Dobroci.

Szczegółowe informacje uzyskasz u koordynatorów akcji:

Katarzyna Kocyła tel. 698 591 344

Renata Pudłowska tel. 669 790 669

 

Więcej o nas znajdziesz na naszej stronie www.psoni.przemysl.pl

oraz naszym profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/psoni.przemysl/

X

Darczyńcy

Nr
Darczyńca
Kwota
Data
Pieniądze dla

Partnerzy