Cel zbiórki:

remont i adaptacja budynku w Milanowie z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnością i seniorów

Zebraliśmy już:

czyli metrów Dobra!
O organizacjiPatronujący filantrop: bp Ignacy Świrski

 

Caritas Diecezji Siedleckiej zakupiła w Milanowie budynki po dawnej szkole. Chce, by w nich powstała przestrzeń dla osób niepełnosprawnych oraz osób starszych. Zarówno budynek, jak i cały teren wymaga kapitalnego remontu. Nie lada wyzwaniem jest dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W Centrum Aktywności w Milanowie mieściłby się Warsztat Terapii Zajęciowej oraz  Dom Aktywnego Seniora.

W chwili obecnej Warsztat Terapii Zajęciowej mieści się w Parczewie. Niestety, ze względu na mały metraż nie jest w stanie powiększyć zarówno oferty  działań, jak i przyjąć więcej osób, mimo, iż chętni cały czas się zgłaszają. Nie posiadają sali, w której mogliby prowadzić działania związane z integracją oraz stołówki, w której osoby z niepełnosprawnością mogłyby godnie spożywać posiłki.

Warsztat Terapii Zajęciowej swoją działalność rozpoczął w 2005 roku. Jest to placówka pobytu dziennego dla 32 osób z terenu powiatu parczewskiego, z różnymi typami niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i znacznym. Dzięki zajęciom, organizowanym w sześciu pracowniach uczestnicy przygotowywani są do aktywnego włączenia się w życie społeczne, a także do podjęcia pracy zawodowej odpowiadającej ich możliwościom intelektualnym i predyspozycjom.

Dom Aktywnego Seniora ma być placówką wsparcia dziennego skierowaną  do osób nie aktywnych zawodowo powyżej 60 roku życia. Celem placówki ma być polepszenie  jakości życia, oraz uaktywnienie seniorów do działań samopomocowych na rzecz środowiska lokalnego.

Chcemy, by placówka dysponowała pracowniami dostosowanymi do różnorodnych form aktywności:

  • działań  kulturalnych, artystycznych, rekreacyjnych i towarzyskich;

  • wsparcia prozdrowotnego: fizjoterapii, aktywności fizycznej;

  • poradnictwa zdrowotnego i psychologicznego;

  • możliwości korzystania z komputera, telewizji, czytelni;

  • wsparcia w załatwianiu spraw urzędowych i osobistych.


Chcemy, aby budynek w Milanowie był dostosowany do osób niepełnosprawnych i starszych.

Podczas Kampanii Kilometry Dobra marzymy o zebraniu kwoty 500 000 złotych na pierwszy etap zaplanowanej inwestycji. Pomóż nam uzbierać złotówki.

Można również przekazać dowolną kwotę na konto Caritas Diecezji Siedleckiej z dopiskiem "Kilometry Dobra 2019"

Bank Spółdzielczy O/Siedlce 71 9194 0007 0027 9318 2000 0330

 

Osoba do kontaktu:

Lidia Borkowska – Koordynator Kampanii Kilometrów Dobra

Tel. 504 078 830

kilometrydobra@caritas.pl

Więcej o nas znajdziesz na stronie:

http://www.siedlce.caritas.pl/kilometry

Możesz również śledzić nasze działania na naszym profilu na Facebooku:

https://pl-pl.facebook.com/Kilometry-Dobra-z-Caritas-Siedlce-125460057830402/

X

Darczyńcy

Nr
Darczyńca
Kwota
Data
Pieniądze dla

Partnerzy