Cel zbiórki:

Zebraliśmy już:

czyli metrów Dobra!
O organizacjiFundacja powstała z myślą niesienia pomocy poprzez poprawianie jakości życia i nauki dzieci, młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Działania Fundacji prowadzone są na terenie całej Polski już od ponad 11 lat!
Wspieramy głównie przedszkola i szkoły, ale również wspieramy indywidualnie. Zachęcamy dzieci oraz młodzież do aktywnego spędzania czasu, nauki oraz rozwoju talentów czy pasji. Dostarczyliśmy zabawki, gry edukacyjne, modele, tablice, pomoce dydaktyczne i materiały plastyczne. Dostarczyliśmy sprzęt sportowy i rehabilitacyjny, instrumenty muzyczne, wyposażenie placów zabaw, pomogliśmy w drobnych remontach i modernizacjach placówek edukacyjnych. Wyposażyliśmy szkoły i przedszkola w meble, dywany, kąciki zabaw, sprzęt elektroniczny oraz oprogramowania multimedialne.
Przeprowadziliśmy zajęcia kreatywne dla dzieci i liczne imprezy.
Pomagamy poprzez programy stypendialne i prowadzimy Instytut Terapii Rozwojowych ,,SENSUS”.
Możemy pochwalić się współpracą z przedszkolami i szkołami m. in.: w Jaworznie, Trzebini, Mysłowicach, Mszanie Dolnej, Rudzie Śląskiej, Chrzanowie, Rabce, Katowicach, Skawinie, Szczecinie, Poznaniu, Wrocławiu, Bydgoszczy i wielu innych.

A teraz KILOMETRY DOBRA na start dla niepełnosprawnych w Sosnowcu

Fundacja „Pomoc szkole” wraz ze Spółdzielnią Socjalną ”Pola” od 01.07-31.12.2018. rozpoczyna realizację projektu KILOMETRY DOBRA na start dla niepełnosprawnych w Sosnowcu

Będzie to wsparcie działań zwiększających udział w życiu społecznym i zawodowym osób z niepełnosprawnością, szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną, poprzez pomoc w utrzymaniu przez nie zatrudnienia lub poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy. Wsparcie obejmie nabywanie przez niepełnosprawnych nowych umiejętności praktycznych, aktywizację społeczną, integrację ze środowiskiem, wzajemne poznanie się oraz rozpoznanie swoich umiejętności, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach społecznych, kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.
Projekt kierujemy do osób w wieku 21 – 55, z lekką, umiarkowaną oraz znaczną niepełnosprawnością (w tym osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością sprzężoną).
Aktywizacja zawodowa wymaga na nowo określenia u nich umiejętności oraz predyspozycji, wyznaczenia ścieżki zawodowej oraz niezbędnych szkoleń, które umożliwią podniesienie kwalifikacji i odnalezienie się tych osób na rynku pracy.
Projekt realizowany będzie w 4 grupach w formie specjalistycznego poradnictwa indywidualnego i grupowego, grupowych zajęć warsztatowych oraz praktycznego szkolenia zawodowego.
Na realizację całego projektu potrzebujemy 107 500,00 zł w tym na: - materiały i poczęstunek 26 300,00 zł / dla 40 osób, - nadzór merytoryczny 5 200,00 zł, - grupowe warsztaty wyjazdowe 36 000,00 zł, - szkolenia zawodowe i podnoszące kwalifikacje zawodowe - specjalistyczne poradnictwo grupowe i indywidualne – wynagrodzenie specjalistów 40 000,00 zł.

X

Darczyńcy

Nr
Darczyńca
Kwota
Data
Pieniądze dla

Partnerzy