Cel zbiórki:

Zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej dostosowanej do osób niepełnosprawnych i starszych

Zebraliśmy już:

czyli metrów Dobra!
O organizacjiFundacja powstała w  2015 roku. Celem statutowym Fundacji jest udzielanie pomocy w każdym wymiarze oraz tworzenie warunków opieki zapewniających spokojne i godne życie osobom starszym o różnorodnym stopniu niepełnosprawności, ze schorzeniami wieku podeszłego oraz osób niepełnosprawnych bez względu na wiek. Poprawa zdrowia i komfortu życia osób starszych i niepełnosprawnych poprzez rozszerzenie zakresu opieki domowej i ambulatoryjnej. Jak również wszelkich form pomocy i inicjatyw zmierzających do zapobiegania wykluczeniu społecznemu i marginalizacji osób niepełnosprawnych i starszych. Zmiana postaw wobec problemu ludzi starszych i osób niepełnosprawnych. Przeciwdziałania postawie izolacji, osamotnienia i bezradności wśród tych grup.

Celem zbiórki jest zakup sprzętu do siłowni zewnętrznej dostosowanej do osób niepełnosprawnych i starszych, którego wartość wynosi 100.000 zł.

W dzisiejszych czasach można spotkać coraz więcej miejsc, gdzie pojawiają się urządzenia do ćwiczeń tzw. siłownie zewnętrzne, jednak nie są one dostosowane do osób niepełnosprawnych, do osób z ograniczeniami ruchowymi oraz do osób starszych. Chcemy to zmienić, chcemy, aby te osoby miały takie same możliwości. Pragniemy zainstalować sprzęt do ćwiczeń na powietrzu dostosowany właśnie do potrzeb osób z ograniczeniami ruchowymi i do osób niepełnosprawnych.

Szczegółowe informacje uzyskasz u koordynatora akcji: Katarzyna Nawrocka tel. 667989855

Więcej o nas znajdziesz na stronie  www.teczowagromada.pl, oraz na Facebooku https://www.facebook.com/teczowagromada/

X

Darczyńcy

Nr
Darczyńca
Kwota
Data
Pieniądze dla

Partnerzy