Cel zbiórki:

rozbudowa i remont istniejących placówek PSONI Koło w Świdnicy

Zebraliśmy już:

czyli metrów Dobra!
O organizacjiPatronujący filantrop: Zofia Branicka

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Świdnicy od 32 lat działa na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi, prowadzi dla 150 osób placówki wsparcia, tj. : Ośrodek Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczy dla 28  dzieci i młodzieży, Niepubliczne Przedszkole Specjalne dla 8 dzieci,  Warsztat Terapii Zajęciowej dla 40 osób, Środowiskowy Dom Samopomocy dla 50 osób, Mieszkanie Treningowe dla 30 osób, oraz Rehabilitacja „25+” dla 5 osób. Jesteśmy organizatorem wielu imprez kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych i integracyjnych na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Bierzemy udział w międzynarodowych i ogólnopolskich akcjach społecznych, jesteśmy animatorem i promotorem osób niepełnosprawnych w mieście i powiecie świdnickim. Nasze placówki, w których świadczone są usługi na rzecz osób niepełnosprawnych, mieszczą się w starym i niefunkcjonalnym obiekcie o licznych barierach architektonicznych i faktycznie brakuje miejsca  na edukację, rehabilitację i rewalidację. Ogranicza to w znacznym stopniu dostępność do wysokiej jakości usług oraz  autentycznie brakuje miejsca.

POMÓŻ NAM ZDOBYĆ ŚRODKI FINANSOWE na rozbudowę i remont placówek PSONI koło w Świdnicy, aby zapewnić  osobom z niepełnosprawnością intelektualną warunki do godnego życia we wszystkich obszarach funkcjonowania. Stowarzyszenie ubiega się o dofinansowanie na w/w cel ze środków Unii EUROPEJSKIEJ, ale zobowiązane jest zapewnić wkład własny - ok. 700 tys. zł.

Wierząc w ludzi i ich chęć niesienia pomocy potrzebującym, prosimy i  zapraszamy  do wzięcia udziału w VI edycji Międzynarodowej Kampanii  Kilometry Dobra.

Celem głównym PSONI jest:

Działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną, tworzenia warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, prowadzenia ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym oraz działania na rzecz ochrony ich zdrowia oraz wspieranie ich rodzin.

Misją stowarzyszenia jest:

  • Dbanie o godność, szczęście i jakość życia osób niepełnosprawnych intelektualnie, ich równego miejsca w rodzinie i społeczeństwie.

  • Wspieranie rodzin we wszystkich obszarach życia i sytuacjach, a zwłaszcza w ich gotowości niesienia pomocy innym


Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnoprawnością Intelektualną Koło w Świdnicy, ul. Mieczysława Kozara Słóbódzkiego 28, 58-105 Świdnica

e-mail: zk.swidnica@psouu.org.pl

www.psoni.swidnica.pl

X

Darczyńcy

Nr
Darczyńca
Kwota
Data
Pieniądze dla

Partnerzy