Cel zbiórki:

Ośrodek Wsparcia "Nowolipie" dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

Zebraliśmy już:

czyli metrów Dobra!
O organizacjiJesteśmy najstarszym Kołem w strukturach Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest organizacją działającą od 1963 r., założoną i zarządzaną przez rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną.  Obecnie zrzeszamy blisko 600 rodzin wychowujących osoby z niepełnosprawnością intelektualną z terenu Warszawy.

Nasze działania w roku 2019 skupione są na utworzeniu nowoczesnego ośrodka wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną w tym osób z głębokim i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej z wadami sprzężonymi.

Zanim jeszcze dostaniemy środki na prowadzenie ośrodka, musimy rozpocząć remont lokalu: czeka nas przygotowanie m.in. dwóch nowych łazienek, sali gimnastycznej, pracowni terapeutycznej, pokoju wyciszeń, przestrzeni wspólnej oraz wyposażenie ośrodka. Całkowity koszt przekracza kwotę 150 000 zł.

Uczestnicy zajęć w ośrodku będą mogli:

  • podtrzymywać lub rozwijać umiejętności społeczne podnoszące stopień samodzielności życiowej

  • budować pozytywny obraz samego siebie,

  • nabywać praktyczne umiejętności charakterystyczne dla osób dorosłych, takie jak planowanie wydatków, gospodarowania pieniędzmi

  • odbywać trening z zakresu podstawowych czynności dnia codziennego: przygotowania posiłków, prania, prasowania, segregowania odzieży, korzystania z urządzeń elektrycznych służących do utrzymania właściwego poziomu higieny

  • poprzez udział w zajęciach sportowych poprawić ogólną sprawność i kondycję fizyczną, poprawić motorykę i nauczyć się współpracy w grupie.


W nowym ośrodku stworzymy warunki, w których uczestnicy będą czuli się bezpiecznie oraz będą mieli możliwość określenia i realizowania swoich życiowych potrzeb i marzeń.

Informacje o naszej działalności znajdują się na stronie internetowej: http://psoni.warszawa.pl

Artystyczne dokonania naszych uczestników możecie Państwo obejrzeć na stronie: www.mamytojaknikt.com

X

Darczyńcy

Nr
Darczyńca
Kwota
Data
Pieniądze dla

Partnerzy