Cel zbiórki:

Ośrodek Wsparcia "Nowolipie" dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

Zebraliśmy już:

czyli metrów Dobra!
O organizacjiJesteśmy najstarszym Kołem w strukturach Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną

Warszawskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną jest organizacją działającą od 1963 r., założoną i zarządzaną przez rodziców osób z niepełnosprawnością intelektualną.  Obecnie zrzeszamy blisko 600 rodzin wychowujących osoby z niepełnosprawnością intelektualną z terenu Warszawy.

Nasze działania w roku 2019 skupione są na utworzeniu nowoczesnego ośrodka wsparcia, w którym osoby z niepełnosprawnością intelektualną w przedziale wiekowym 25-50 lat będą miały możliwość rozwijać swój potencjał oraz otrzymają odpowiednie wsparcie, aby jak najlepiej funkcjonować w życiu codziennym.

Uczestnicy zajęć w ośrodku będą mogli:

  • rozwijać i podtrzymywać umiejętności społeczne i interpersonalne podnoszące stopień samodzielności życiowej poprzez nawiązywanie kontaktów społecznych,

  • budować pozytywny obraz samego siebie,

  • nabywać umiejętności planowania wydatków i gospodarowania pieniędzmi

  • odbywać trening z zakresu podstawowych czynności dnia codziennego: przygotowania posiłków, prania, prasowania, segregowania odzieży, korzystania z urządzeń elektrycznych służących do utrzymania właściwego poziomu higieny

  • poprzez udział w zajęciach sportowych poprawić ogólną sprawność i kondycję fizyczną, poprawić motorykę i nauczyć się współpracy w grupie.


Naszym celem jest utworzenie ośrodka, w którym uczestnicy zajęć będą czuli się bezpiecznie oraz będą mieli możliwość określenie i realizowania swoim życiowych celów i potrzeb.
Informacje o naszej działalności znajdują się na stronie internetowej:  http://psoni.warszawa.pl
Artystyczne dokonania naszych uczestników możecie Państwo ocenić na stronie: www.mamytojaknikt.com

X

Darczyńcy

Nr
Darczyńca
Kwota
Data
Pieniądze dla

Aktualności

Partnerzy