Cel zbiórki:

Zakup sprzętu do sali rehabilitacyjno - terapeutycznej

Zebraliśmy już:

czyli metrów Dobra!
O organizacjiPatronujący filantrop: Tekla Iwicka

 

Cel zbiórki: Zakup sprzętu do sali rehabilitacyjno - terapeutycznej

      Celem działalności Stowarzyszenia jest wszechstronna, kompleksowa rehabilitacja m.in. osób z niepełnosprawnością, w tym z autyzmem. Realizacja tych założeń będzie w pełni możliwa dzięki pomocy w sfinansowaniu zakupy sprzętu rehabilitacyjno – terapeutycznego. Wiele dzieci musi być objętych rehabilitacją już od pierwszych dni swojego życia. Odpowiedniego wsparcia rehabilitacyjnego wymagają także starsi podopieczni Stowarzyszenia.

    Dzięki realizacji różnych projektów udało nam się częściowo wyposażyć gabinety terapeutyczne. Nasi podopieczni wymagają specjalistycznego sprzętu do rehabilitacji, który jest niezbędny do zapewnienia im wczesnej interwencji i wysokiej jakości oddziaływań rehabilitacyjno-terapeutycznych.

 Szacowany koszt to aż 80 000 złotych!

Apelujemy o wsparcie.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym i Autystycznym „SPONiA – Węgrów” jest organizacją pozarządową (non-profit), członkiem Porozumienia Autyzm – Polska. Zostało założone w 2009 roku z inicjatywy nauczycieli związanych z problematyką autyzmu. Obecnie organizacja zajmuje się ponad 100 podopiecznymi.

Stowarzyszenie prowadzi terapię i rehabilitację osób z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem, zaburzeniami psychicznymi lub innymi zaburzeniami z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb i możliwości oraz wspieranie ich rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Terapeuci stowarzyszenia to zespół wykwalifikowanych specjalistów, którzy nieustannie pogłębiają swoją wiedzę i umiejętności. Dzięki ich pracy, zaangażowaniu i pasji mogą udzielać kompleksowego wsparcia dzieciom i ich rodzinom poprzez profesjonalną terapię.

Grupa Stowarzyszenia sukcesywnie się powiększa dzięki temu możemy  stawiać  sobie kolejne, coraz ambitniejsze wyzwania i cele. 

Wspieraj razem z nami terapię i rahabilitację dzieci i młodzieży. Dołóż swoje metry dobra.
Szczegółowe informacje uzyskasz u koordynatora akcji:
Katarzyny Gierej, +48 516 865 421, kg.sponia@wp.pl

oraz fundraiserów:
Iwona Zarzycka, +48 500 276 806

Edyta Kwiatkowska +48 604 542 345

Więcej o nas znajdziesz na naszej stronie www.sponia.prosta.pl

oraz naszych profilach na Facebooku: https://www.facebook.com/Kilometry-Dobra-SPONiA-W%C4%99gr%C3%B3w-2266121620265866/

X

Darczyńcy

Nr
Darczyńca
Kwota
Data
Pieniądze dla