Cel zbiórki:

dofinansowanie remontu i adaptacji budynków należących do Stowarzyszenia

Zebraliśmy już:

czyli metrów Dobra!
O organizacji


Patronujący filantrop: Franciszek Jakub Falkowski

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Zamościu

Cel zbiórki w roku 2019 to  dofinansowanie remontu i adaptacji budynków należących do Stowarzyszenia. Szacowana kwota do zebrania to 100 tys. zł.

Dzięki zebranym środkom Koło Stowarzyszenia będzie mogło znacznie powiększyć przestrzeń lokalową placówek w których dzieci, młodzież, osoby dorosłe niepełnosprawne intelektualnie ze sprzężeniami objęte są specjalistyczną edukacją, terapią i rehabilitacją. Obecnie jest to 55 uczniów i wychowanków oraz 36 dzieci uczęszczają na zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym, 52 uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej, 18 uczestników Świetlicy Rewalidacyjno - Rehabilitacyjnej.

W 2019 roku szczególnie ważne jest wyremontowanie i adaptacja nowo otrzymanego budynku przy ul. Gen. Orlicz Dreszera 10.

Każda złotówka przybliża Stowarzyszenie do stworzenia lepszych, godnych warunków edukacji i terapii.

Szczegółowe informacje uzyskasz u koordynatora kampanii: Marcin Małecki 846392358 marcinm82@o2.pl

Więcej informacji znaleźć można na strnie internetowej: www.zamosc.psouu.org.pl oraz profilu Facebook: https://www.facebook.com/psonizamosc/

X

Darczyńcy

Nr
Darczyńca
Kwota
Data
Pieniądze dla

Partnerzy