Akcja Trampolina IT wspiera zajęcia robotyki, programowania i projektowania wnętrz dla dzieci wykluczone finansowo i logistycznie z dostępu do nowych technologii.
Przedstawiamy uczestników zajęć z edycji 2018 którzy korzystali ze wsparcia projektu. Były to dzieci mieszkające w placówkach opiekuńczych, czekające na adopcję oraz podopieczni świetlic środowiskowych.