Wpłać na biegZgłoszenie jako uczestnik indywidualny

Zgłoszenie jako drużyna (imię, nazwisko, email, telefon lidera drużyny)

Wpisz imię i nazwisko każdego członka drużyny w osobnej linii, można dodać pseudonim lub inne dane
Cel wsparcia: Prowadzenie specjalistycznego wsparcia dzieci i młodzieży w ramach różnorodnych warsztatów oraz zakup sprzętu i pomocy