Wpłać na biegZgłoszenie jako uczestnik indywidualny

Zgłoszenie jako drużyna (imię, nazwisko, email, telefon lidera drużyny)

Wpisz imię i nazwisko każdego członka drużyny w osobnej linii, można dodać pseudonim lub inne dane
Cel wsparcia: Psychologiczne wsparcie dzieci, młodzieży oraz ich rodziców w czasie trwającej izolacji spowodowanej pandemią Covid-19