WpłaćBrak imienia i nazwiska oznacza wpłatę anonimową
Brak imienia i nazwiska oznacza wpłatę anonimową
Nie ujawniamy adresu email
Nie ujawniamy numeru telefonu
Cel wsparcia: Gruntowny remont i dostosowanie nowej siedziby WTZ do potrzeb osób z niepełnosprawnością.