WpłaćBrak imienia i nazwiska oznacza wpłatę anonimową
Brak imienia i nazwiska oznacza wpłatę anonimową
Nie ujawniamy adresu email
Nie ujawniamy numeru telefonu
Cel wsparcia: Remont i doposażenie Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Siedlcach