WpłaćBrak imienia i nazwiska oznacza wpłatę anonimową
Brak imienia i nazwiska oznacza wpłatę anonimową
Nie ujawniamy adresu email
Nie ujawniamy numeru telefonu
Cel wsparcia: Rozbudowa placówki Warsztatów Terapii Zajęciowej w Janowicy o mieszkania wspomagane/chronione