WpłaćBrak imienia i nazwiska oznacza wpłatę anonimową
Brak imienia i nazwiska oznacza wpłatę anonimową
Nie ujawniamy adresu email
Nie ujawniamy numeru telefonu
Cel wsparcia: Prowadzenie specjalistycznego wsparcia dzieci i młodzieży w ramach różnorodnych warsztatów oraz zakup sprzętu i pomocy