Dziękujemy kolejnym szkołom, które odpowiedziały na zaproszenie do włączenia się w tegoroczną kampanię Kilometry Dobra poprzez przeprowadzenie zbiórek pieniędzy wśród uczniów. Otrzymujemy kolejne informacje z poszczególnych szkół o dokonanych zbiórkach oraz zebranych kwotach. Serdecznie dziękujemy Wam za olbrzymie wsparcie. Jesteśmy pod wrażeniem szczodrości oraz otwartości serc na potrzeby naszych podopiecznych, których ufamy, iż liczba będzie mogła znacznie wzrosnąć dzięki powstaniu Dziecięcego Ośrodka Wsparcia!