Dzięki wspólnie prowadzonej kampanii organizacje pozarządowe uzyskują pieniądze na realizację swoich celów, a także otrzymują wsparcie i wzmacniają swoją sprawność. W ciągu ostatnich 6 lat do fundacji i stowarzyszeń trafiło już ponad 5,5 mln zł na realizację 220 projektów.
Kilometry Dobra to stworzona w Polsce międzynarodowa kampania dobroczynna, jedyna, w której co roku mogą wziąć udział organizacje z całego świata. Jej pomysłodawcą jest Robert Kawałko, prezes Polskiego Instytutu Filantropii.
Dzięki wspólnie prowadzonej kampanii organizacje pozarządowe uzyskują pieniądze na realizację swoich celów, a także otrzymują wsparcie i wzmacniają swoją sprawność.
W ciągu ostatnich 6 lat do fundacji i stowarzyszeń trafiło już ponad 5,5 mln zł na realizację 220 projektów.
Organizacje w kampanii 2020
Miasto Organizacja Cel
Olsztyn

Fundacja Przyszłość dla Dzieci

Leczenie i rehabilitacja podopiecznych Fundacji

Kurozwęki

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie

Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Kurozwękach

Zawoja

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi

Zakup samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Juszczynie

Jarosław

Jarosławskie Kilometry Dobra

Zakup sprzętu i pomocy do prowadzenia warsztatów edukacyjnych i kulturalnych służących rozwojowi dzieci i młodzieży

Warszawa

Fundacja Dzieci Afryki

Wyposażenie w pomoce dydaktyczne dla szkół Dzieci Afryki w Etiopii, Ghanie, Tanzanii i Ugandzie

Katowice

Fundacja Index do Przyszłości

Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, osób starszych, ochrony praw dziecka, a także realizacja programów społecznych i innych form pomocy socjalnej

Piwniczna - Zdrój

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Dom”

Budowa ośrodka dla osób niepełnosprawnych – Środowiskowy Dom Samopomocy

Bytom

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Bytomiu

1. Bus do przewozu dzieci dla OREW
2. Nowy płot posesji Mieszkań Chronionych
3. Remont sali gimnastycznej OREW
4. Remont nowego budynku WTZ

Łęczna

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej

Rozbudowa placówki Warsztatów Terapii Zajęciowej w Janowicy o mieszkania wspomagane

Izbica

Fundacja Uśmiech Szczęścia

Wyposażenie Akademii Dzieciaka w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć
i warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży

Wlewsk

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Lidzbarka „Wrota Mazur”

Integracja popegeerowskiej społeczności wiejskiej gminy Lidzbark

Zamość

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu

Dofinansowanie adaptacji i remontów budynków Stowarzyszenia oraz działań prowadzonych w placówkach Stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie

Przemyśl

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Przemyślu

Droga do samodzielności dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną – utworzenie mieszkań treningowych

Korczyna

Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci

Udzielanie wszechstronnej pomocy rodzinom zastępczym i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej oraz wyrównywanie szans

Bzinica Stara

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka

Remont stołówki szkolnej

Wasilków

Pogotowie Opiekuńcze „Opoka”

Wykończenie nowo wybudowanej klatki schodowej

Słupsk

Dobrowskaz

Remont świetlicy dla dzieci i młodzieży w Słupsku

Kalwaria Pacławska

Klasztor Znalezienia Krzyża Świętego

Funkcjonowanie „Kalwaryjskiego Ośrodka Pomocy o. Wenantego Katarzyńca”

Warszawa

Fundacja Instytut Edukacji Pozytywnej

Program przeciwdziałania zachowaniom autodestrukcyjnym wśród dzieci i młodzieży

Kadyny

Stowarzyszenie Soulriders

Organizacja obozu dla dzieci z placówki opiekuńczo-wychowawczej

Piaski

Przybył z Pomocą

Rehabilitacja i leczenie pooperacyjne Igorka cierpiącego na wrodzoną wadę serca – zespół Fallota

Choczewo

Choczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku – Stowarzyszenie „Carpe Diem Semper”

Powstanie Centrum Integracji i Aktywizacji Międzypokoleniowej

Kilometry Dobra na mapie Polski

Patronat honorowy

Partnerzy lokalni