Dzięki wspólnie prowadzonej kampanii organizacje pozarządowe uzyskują pieniądze na realizację swoich celów, a także otrzymują wsparcie i wzmacniają swoją sprawność. W ciągu ostatnich 5 lat do fundacji i stowarzyszeń trafiło już ponad 4,5 mln zł na realizację 185 projektów.
Kilometry Dobra to stworzona w Polsce międzynarodowa kampania dobroczynna, jedyna, w której co roku mogą wziąć udział organizacje z całego świata. Jej pomysłodawcą jest Robert Kawałko, prezes Polskiego Instytutu Filantropii.
Dzięki wspólnie prowadzonej kampanii organizacje pozarządowe uzyskują pieniądze na realizację swoich celów, a także otrzymują wsparcie i wzmacniają swoją sprawność.
W ciągu ostatnich 6 lat do fundacji i stowarzyszeń trafiło już ponad 5,5 mln zł na realizację 220 projektów.
Ranking miast w akcji 2019
Miasto Organizacja Cel
Olsztyn

Fundacja Przyszłość dla Dzieci

Leczenie i rehabilitacja podopiecznych Fundacji

Kurozwęki

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Staszowie

Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym w Kurozwękach

Zawoja

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zawoi

Zakup samochodu dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Juszczynie

Jarosław

Jarosławskie Kilometry Dobra

Zakup sprzętu i pomocy do prowadzenia warsztatów edukacyjnych i kulturalnych służących rozwojowi dzieci i młodzieży

Warszawa

Fundacja Dzieci Afryki

Wyposażenie w pomoce dydaktyczne dla szkół Dzieci Afryki w Etiopii, Ghanie, Tanzanii i Ugandzie

Katowice

Fundacja Index do Przyszłości

Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, osób starszych, ochrony praw dziecka, a także realizacja programów społecznych i innych form pomocy socjalnej

Piwniczna - Zdrój

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Przewlekle Chorych i Dzieci Niepełnosprawnych „Nasz Dom”

Budowa ośrodka dla osób niepełnosprawnych – Środowiskowy Dom Samopomocy

Bytom

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Bytomiu

1. Bus do przewozu dzieci dla OREW
2. Nowy płot posesji Mieszkań Chronionych
3. Remont sali gimnastycznej OREW
4. Remont nowego budynku WTZ

Łęczna

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej

Rozbudowa placówki Warsztatów Terapii Zajęciowej w Janowicy o mieszkania wspomagane

Izbica

Fundacja Uśmiech Szczęścia

Wyposażenie Akademii Dzieciaka w sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć
i warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży

Wlewsk

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Lidzbarka „Wrota Mazur”

Integracja popegeerowskiej społeczności wiejskiej gminy Lidzbark

Zamość

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu

Dofinansowanie adaptacji i remontów budynków Stowarzyszenia oraz działań prowadzonych w placówkach Stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie

Przemyśl

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Przemyślu

Droga do samodzielności dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną – utworzenie mieszkań treningowych

Korczyna

Fundacja Wielkie Serce dla Dzieci

Udzielanie wszechstronnej pomocy rodzinom zastępczym i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej oraz wyrównywanie szans

Bzinica Stara

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka

Remont stołówki szkolnej

Kilometry Dobra na mapie Polski

Patronat honorowy

Partnerzy lokalni