ZEBRALIŚMY
kwota zł91 641,06czyli2,08km dobra
Ranking wpłat w akcji 2024
L.P. Miasto Organizacja Cel Suma wpłat Akcja
1. Zamość

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu

Dofinansowanie adaptacji i remontów budynków Stowarzyszenia oraz działań prowadzonych w placówkach Stowarzyszenia na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie 91 641,06 zł WPŁAĆ!
Kilometry Dobra to stworzona w Polsce międzynarodowa kampania dobroczynna, jedyna, w której co roku mogą wziąć udział organizacje z całego świata. Jej pomysłodawcą jest Robert Kawałko, prezes Polskiego Instytutu Filantropii.
Dzięki wspólnie prowadzonej kampanii organizacje pozarządowe uzyskują pieniądze na realizację swoich celów, a także otrzymują wsparcie i wzmacniają swoją sprawność.
W ciągu ostatnich 11 lat do fundacji i stowarzyszeń trafiło już ponad 5 917 920,00 zł na realizację 220 projektów.

Partnerzy