Efekty 2018

Fundacja Rodzin Polskich im. Jana Pawła II w Świętochłowicach
Fotografija Fundacja Rodzin Polskich im. św. Jana Pawła II.

W trakcie zbiórki Kilometrów Dobra 2018 zbieraliśmy finanse niezbędne do prowadzenia naszej świetlicy. Udało nam się zebrać ponad 17 tysięcy złotych.

O fundacji

Od 2016 roku prowadzimy świetlicę dla dzieci i młodzieży, a także dorosłych oraz seniorów. Powstała ona dzięki środkom unijnym, ale dofinansowanie skończyło się dwa lata później. Nasza fundacja zajmuje się nie tylko prowadzeniem świetlicy, ale także organizacją różnych wydarzeń: warsztatów artystycznych, zbiórek żywności, akcji charytatywnych. Staramy się również aktywizować społecznie bezrobotnych i zapewniamy wsparcie psychologiczne. Bez finansów nie jesteśmy w stanie realizować naszych celów.

Przebieg kampanii

Zbiórkę rozpoczęliśmy od prezentacji spektaklu „Zmęczone skrzydła”, który wykonali uczniowie Gimnazjum nr 1 z oddziałami integracyjnymi w Bytomiu. Do akcji włączyli się również uczniowie świętochłowickich szkół. Zbiórki pieniędzy miały miejsce w marketach, pod kościołami, a także przy specjalnie zorganizowanych Otwartych Warsztatach Rodzinnych. W promocję wydarzenia zaangażowane było Radio Silesia.

Ważnym elementem naszej kampanii było spotkanie opowiadające o działalności Fundacji. Dzięki niemu powstała koalicja osób i instytucji, które zechciały wspierać się w działaniach na rzecz poprawy jakości życia lokalnej społeczności.

W ramach Kilometrów Dobra 2018 ostał rozegrany mecz piłki nożnej (Pogonia Siedlce – Zagłębie Sosnowiec) oraz turniej crossmintona, a ponadto zorganizowany został Festyn Dobroci, gdzie uczestnicy mogli bawić się przy dobrej muzyce oraz wziąć udział w warsztatach artystycznych.

Podczas finału akcji zgromadzeni mogli obejrzeć pokaz szermierki na wózkach inwalidzkich, występ kabaretowy i posłuchać muzyki na żywo.

Fundacja PSP i OSP Płomyk Nadziei

C:\Users\Anka\Desktop\33693829_595699444145743_4755267655600963584_n.jpg

O Fundacji

Zdarza się, że nawet najlepiej wyszkoleni strażacy ulegają wypadkom podczas ratowania cudzego życia. W celu pomocy poszkodowanym strażakom powstała dolnośląska Fundacja PSP i OSP „Płomyk Nadziei”. Do jej celów należy nie tylko wspieranie działalności mającej na celu ochronę zdrowia, ale też promocja i organizacja wolontariatu. Pomocą objęci są nie tylko poszkodowani strażacy, ale też ich rodziny i funkcjonariusze, którzy ze względów zdrowotnych odeszli ze służby. Promują zdrowy styl życia, wspomagają działalność diagnostyczną,, lecznicą i rehabilitacyjną oraz reprezentują pacjentów chorych, poszkodowanych i ich rodziny.

Zbiórka i efekty

Dochód na cele charytatywne pochodził z dobrowolnych datków oraz sprzedaży materiałów promocyjnych. Największy sukces odniosły kalendarze strażackie, ze sprzedaży których w tym roku przekazano najwyższy dochód. Na stoiskach w wielu miastach Dolnego Śląska można było też nabyć książki, apteczki pierwszej pomocy oraz zjeść pyszny poczęstunek. Dni otwarte w tych placówkach pełniły też wymiar edukacyjny i miały za zadanie zwiększenie świadomości mieszkańców na temat ewentualnych zagrożeń pożarowych.

Podczas 5 edycji Kilometrów Dobra udało się nam zebrać aż 78 248 zł – to 1,778 km dobra! Uzbierane pieniądze zostały przeznaczone na pomoc chorym i poszkodowanym strażakom oraz ich rodzinom. 

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Dom Aniołów Stróżów

Do Kilometrów Dobra dołączyliśmy, aby zebrać środki na wakacyjne wyjazdy dzieci, a także prowadzenie świetlic i klubów dla rodzin wykluczonych społecznie z pogórniczych i pohutniczych dzielnic w Katowicach, Chorzowie oraz Sosnowcu. Dzięki trzymiesięcznej kampanii zebraliśmy 93 720 złotych, co pozwoliło nam stanąć na drugim miejscu podium w rankingu Kilometrów Dobra.

O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Dom Aniołów Stróżów” prowadzi nieodpłatnie 8 świetlic, terapeutycznych klubów malucha i klubów rozwoju dzieci i młodzieży, a także programy uliczne i poradnię rodzinną. Codziennie opiekuje się ok. 130 dziećmi w wieku od 2,5 do 18 lat, a w programach ulicznych dociera z ofertą nieodpłatnych zajęć i opieki do ok. 600 dzieci rocznie. Poradnia rodzinna wspomaga ok. 80 rodzin.

Przebieg kampanii

W ramach Kilometrów Dobra Anioły przeprowadziły akcję „Katowickie Kilometry Dobra DLA ODMIANY życia dzieci i młodzieży”. Jej bilans to trzy miesiące działań, 23 wydarzenia i akcje, 87 zaangażowanych partnerów, 170 wolontariuszy. Zbiórka środków i wyklejanie złotówek odbyła się między innymi podczas piłkarskich i siatkarskich meczów GKS Katowice. Oprócz tego zorganizowano charytatywny turniej piłkarski, aukcję w Radio Katowice, kiermasze świąteczne czy charytatywne warsztaty kulinarne.

W ramach „Katowickich Kilometrów Dobra” odbyła się sztafeta, w której wzięło udział 16 szkół i przedszkoli z terenu Katowice. Dzięki akcjom zorganizowanym w placówkach, na rzecz stowarzyszenia trafiło ponad 3 tys. zł! Ponad 8 tys. zł zebrano dzięki akcji „Miejsce z Sercem”. 31 małych przedsiębiorstw stworzyło „miejsca z sercem” i dedykowało akcji „dobrą rzecz”, decydując się przekazać część ze swojego zysku na rzecz Aniołów.

Podczas jubileuszowego, dziesiątego Europejskiego Kongresu Gospodarczego, każdy mógł wesprzeć kampanię. Przez trzy dni trwania wydarzenia, 183 osoby, które zdecydowały się usiąść na rowerze stacjonarnym, wykręciły blisko 1074 km! W marynarkach, garniturach, szpilkach, sukienkach, garsonkach, a nawet jak prezydent Katowic Marcin Krupa z ortezą na nodze. Dzięki akcji Stalexport Autostrada Małopolska przekazała na rzecz stowarzyszenia 8 tys. zł.

Efekty udziału w kampanii

Zebrana kwota pozwoliła częściowo pokryć wydatki związane z wyjazdem wakacyjnym. Dało to możliwość podopiecznym Domu Aniołów Stróżów na uczestnictwo w obozach rekreacyjnych, sportowych oraz terapeutycznych. Około setka dzieci w wieku od 7 do 17 lat skorzystała z tej możliwości, a dla niektórych był to pierwszy wyjazd w życiu. 

Caritas Archidiecezji Białostockiej

Znalezione obrazy dla zapytania caritas diecezji bialostockiej kilometry dobra

Dzięki kampanii „Kilometry Dobra” w 2018 roku zebraliśmy ponad 113 441 zł, które zostały przeznaczone na wykończenie wnętrz oraz wyposażenie METANOI. Po raz trzeci zostaliśmy Mistrzami Świata w Dobroci. 

METANOIA jest ośrodkiem terapeutycznym, w którym młode osoby uzależnione od narkotyków, dopalaczy i substancji psychoaktywnych mogą podjąć leczenie, edukację i wyjść na prostą. W ciągu 17 lat działalności, blisko 700 pacjentów skutecznie ukończyło terapię. Obecnie w budynku zastępczym przebywa 30 podopiecznych. 

Ośrodek wymagał generalnego remontu. Stare, drewniane konstrukcje zostały już wzmocnione, a instalacje wymienione. Pozostała jeszcze praca termomodernizacyjna na zewnątrz budynku, a po całkowitym wykończeniu wnętrza przyjdzie czas na wyposażenie METANOI w sprzęt potrzebny do codziennego funkcjonowania.

PSONI Koło w Tomaszowie Lubelskim

Znalezione obrazy dla zapytania psoni tomaszow lubelski kilometry dobra

Do Kilometrów Dobra dołączyliśmy, aby wesprzeć przedszkole terapeutyczne, którego celem jest stworzenie bezpiecznego miejsca do nauki i zabawy dla dzieci, których rozwój przebiega w sposób nietypowy. Dzięki tej akcji zebraliśmy 39 163 zł. 

Cel zbiórki

Kampania „Kilometry Dobra” przyczyniła się do powstania pierwszego
w Tomaszowie Lubelskim przedszkola o profilu terapeutycznym „Dobry start”, dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, wynikającymi z ich niepełnosprawności. Odbywają się w nim zarówno zajęcia indywidualne, jak i grupowe, a każde dziecko objęte jest terapią odpowiednią do jego potrzeb. Jest to miejsce przystosowane m.in. dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, czy problemami z poruszaniem się. Organizacja wypływa z założenia, że dziecko w wieku przedszkolnym jest w sposób szczególny podatne na terapię, dlatego jest to miejsce dające szanse tym dzieciom na lepszą przyszłość.

Przebieg kampanii

Inauguracja kampanii odbyła się 1 marca w Galerii Rynek. Na odwiedzających czekały stoiska z wieloma niespodziankami i atrakcjami, które miały zapewnić im dobrą zabawę. Można było spotkać także wolontariuszy Kilometrów Dobra z puszkami, które szybko się wypełniły. Podczas trzymiesięcznej kampanii organizowane były różne wydarzenia o charakterze kulturalno-artystycznym. Do akcji przyłączyły się także okoliczne parafie i centra handlowe. Swoje zaangażowanie wykazały również szkoły, lokalni przedsiębiorcy i osoby prywatne.

Pogotowie Opiekuńcze OPOKA w Wasilkowie

C:\Users\Anka\Desktop\kilometry_dobra_20184.jpg

Pogotowie opiekuńcze prowadzone jest przez Zgromadzenie Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Zadaniem placówki jest zapewnienie wychowankom opieki w rodzinnej atmosferze. Dziewczęta otrzymują wsparcie w budowaniu własnej wartości, bezpieczeństwo i motywację do samorozwoju.

Uczestnictwo w Kampanii Kilometry Dobra miało na celu zebranie pieniędzy na remont. Najważniejsze było dostosowanie klatki schodowej do przepisów bezpieczeństwa z uwzględnieniem windy. W 5 edycji udało nam się uzbierać 33 210,26 zł, czyli 754,78 metrów dobra! Zebrane środki zostały przeznaczone na budowę windy.

Zespół Placówej Opiekuńczo-Wychowawczych NASZ DOM

„Nasz Dom” jest prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi i obejmuje dwie placówki. Zapewniają one swym wychowankom opiekę, kształcenie i wychowanie oraz zaspokajają ich niezbędne potrzeby. Domy prowadzone są w duchu rodzinnym i w oparciu o chrześcijańskie wartości.

Cel zbiórki

W 2017 roku, dzięki darczyńcom, udało się nam przeprowadzić remont placówki „Nasz Dom nr 2”. W 2018 roku siostry postanowiły wyremontować placówkę „Nasz Dom nr 1”. Dzięki „Kilometrom Dobra” udało się zebrać 752 metry dobra, czyli 33 177 złotych. Zebrane pieniądze pozwoliły zrealizować najpilniejsze prace remontowe.