Efekty 2020

Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej

EFEKTY

Kampania w roku 2020 należała do niezwykle trudnych, z powodu szerzącej się pandemii COVID-19 wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. Obostrzenia nałożone w marcu przez Rząd spowodowały, że wszystkie zaplanowane zbiórki, warsztaty oraz wyjazdy zostały odwołane. To nas jednak nie powstrzymało – organizowaliśmy m.in. Internetowe kiermasze i licytacje wyrobów wykonanych w WTZ w Janowicy.Finalnie zebrana kwota wyniosła 50 669,74 zł, co sprawiło, że zajęliśmy  zaszczytne 2 miejsce w rankingu organizacji biorących udział w Kampanii Kilometry Dobra!

NASZ WKŁAD W WALKĘ Z PANDEMIĄ

Pracownicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Janowicy, placówki Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej, zaangażowali się w aktywną walkę z wirusem – COVID-19. Włączyli się poprzez szycie maseczek higienicznych dla służb medycznych. Nabywcy maseczek ochronnych włączyli się w akcję Kilometry Dobra poprzez wpłaty darowizn na konto zbiórki – uzyskana kwota wyniosła 5 285 zł.

CEL

Nasz cel pozostaje niezmienny, a jest nim rozbudowa placówki o mieszkania chronione/wspomagane dla osób z niepełnosprawnościami. Potrzeba jeszcze wielu środków, ale wierzymy, że z każdym rokiem jesteśmy bliżej, by osiągnąć nasz cel! Z całego serca dziękujemy wszystkim darczyńcom.

Polskie Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu

Efekty

W 2019 zebraliśmy około 90 tys. złotych. Jak wiadomo – apetyt rośnie w miarę jedzenia. Na podobny, a nawet wyższy wynik liczyliśmy również w 2020 roku. Niestety pandemia i obostrzenia jakie miały miejsce w tamtym czasie pokrzyżowały nasze plany. Z dnia na dzień musieliśmy odwołać wszystkie zaplanowane zbiórki, eventy, kiermasze oraz licytacje. Z niepokojem śledziliśmy to co dzieje się na świecie. Dopływały do nas niepokojące informacje z placówek w całej Polsce. Zdrowie naszych podopiecznych było naszym nadrzędnym celem w tamtym okresie. Udało nam się zebrać – 11 tys. złotych. To wynik mniejszy niż w poprzednich latach – jednak nas to nie zniechęca. Z kwoty tej opłaciliśmy dokumentację techniczną na remont budynku przy ul. Orlicz Dreszera 10, w którym będzie Warsztat Terapii Zajęciowej. Pozostała kwota i kwota z tegorocznej zbiórki przeznaczona będzie na wkład własny do projektu remontu tego budynku.

Cel

Celem Polskiego Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu na lata 2019-2021 jest remont  budynków Stowarzyszenia.