Polski Instytut Filantropii

Kwota zebrana: 2,00 złCzym się zajmujemy?

Misją Fundacji jest budowanie kultury filantropii w Polsce i wzmacnianie solidarności między ludźmi poprzez działania filantropijne i edukacyjne. Prowadzimy dwie ogólnopolskie kampanie – Kilometry Dobra oraz Dobry Testament.

Działamy po to, aby:

 • obudzić potencjał Polaków jako darczyńców i współtwórców inicjatyw obywatelskich i charytatywnych;
 • zbudować wizerunek Polski w świecie jako kraju ludzi hojnych i zaangażowanych;
 • podnieść zaufanie darczyńców do NGO-sów poprzez konsekwentne stosowanie standardów etycznych w zarządzaniu pieniędzmi;
 • wesprzeć rozwój wartościowych organizacji i stworzyć dla nich nowe źródła finansowania działalności;
 • poprawić warunki pracy i jakość zarządzania w organizacjach pozarządowych;
 • zbudować między polskimi organizacjami atmosferę przyjaznej współpracy dla wspólnego dobra;
 • wzmocnić relacje międzynarodowe poprzez współpracę z organizacjami, które wspierają filantropię na świecie.

Szkolimy organizacje pozarządowe z zakresu fudraisingu. Pozyskana wiedza umożliwia im bardziej skuteczne pozyskiwanie środków na własne cele.

Jeśli podoba Ci się nasza działalność, prosimy o wsparcie.

Statut Fundacji „Polski Instytut Filantropii”

Kontakt

Fundacja „Polski Instytut Filantropii”
31-009 Kraków
ul. Szewska 20/4

instytut@pif.org.pl

 
Polityka prywatności

Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Fundacja Polski Instytut Filantropii z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszaw KRS 0000572951 NIP 5252627770 REGON 362387091
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. W razie wątpliwości można kontaktować się z Administratorem pisząc na adres:
  ul. Szewska 20/4, 31-009 Kraków, pisząc na adres e-mail: instytut@pif.org.pl
  lub telefonując pod numer: +48 12 423 80 07.