Efekty 2019

Podsumowanie kampanii Kilometry Dobra 2019 - FILM

Jarosławskie Kilometry Dobra

Historia koalicji

Kierując się twierdzeniem, że „razem możemy więcej” wystąpiliśmy z inicjatywą znalezienia partnerów, którzy zechcieliby wspólnie z nami prowadzić kampanię „Kilometry Dobra”.

Tak zrodziła się formuła jarosławskiej koalicji jako dobrowolnego porozumienia stowarzyszeń, zawiązanego dla realizacji wspólnie obranego celu. Każdy z partnerów działa w innym środowisku, co daje możliwość proponowania różnych działań, skierowanych do szerokiej grupy odbiorców.

Część akcji prowadzona była oddzielnie, inne wymagały połączenia sił i środków, co też planowaliśmy uczynić. Po wstępnej analizie naszych możliwości, stworzyliśmy plan działania na całą kampanię, biorąc pod uwagę zdobyte w poprzednich latach doświadczenia (tym sposobem pewne działania zostały wyeliminowane, a w ich miejsce pojawiły się nowe).

Kolejne edycje kampanii przeprowadzone w takiej wspólnotowej formule kończyły się coraz lepszymi wynikami finansowymi, co pozwalało na realizację zamierzeń każdego ze stowarzyszeń. Przed zawarciem porozumienia koalicyjnego jasno wskazaliśmy jego filary – wzajemne zaufanie, szacunek, solidne wypełnienie przyjętych zobowiązań i bieżąca komunikacja. Dzięki temu możliwe było wspólne świętowanie sukcesu osiągniętego na finał.

Korzyści

Jesteśmy dobrze postrzegani w środowisku lokalnym, mamy wsparcie ze strony władz samorządowych różnego szczebla oraz instytucji kulturalnych, oświatowych, sportowych. Media lokalne promują nasze działania. Dzięki uczestnictwu kilku stowarzyszeń mamy szerszy zasięg działania. Uczymy się od siebie i pomagamy sobie. Po zakończeniu kampanii dzielimy się po równo zebranym dobrem.

Nasze osiągnięcia

  • powstanie 2 sal do terapii i rehabilitacji z wyposażeniem specjalistycznym;
  • stworzenie zaplecza sportowego przy szkole;
  • ufundowanie wyjazdów na kolonie i zimowiska dla dzieci z najmniej zamożnych rodzin;
  • zorganizowanie historycznych i artystycznych warsztatów dla młodzieży;
  • organizacja imprez środowiskowych dla rodzin;
  • wsparcie międzypokoleniowego wydarzenia kulturalnego, jakim jest Międzynarodowy Festiwal Kultury Kresowej.

Choczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku - Stowarzyszenie Carpe Diem Semper

Stowarzyszenie Carpe Diem Semper po raz pierwszy uczestniczyło w Kilometrach Dobra w 2019 roku. Bardzo dobry wynik uzyskany w kampanii zachęcił Stowarzyszenie do startu w kolejnej edycji.

Cel zbiórki

„Nasze dotychczasowe działania oraz ich rezultaty pokazują, że warto stawiać wysoko poprzeczkę, to stanowi dla nas największą motywację. Jednak aby praca wykonana w ramach Choczewskiego Uniwersytetu – Nie Tylko Trzeciego Wieku oraz innych realizowanych przez nas projektów miała sens, musimy stworzyć przestrzeń do wspólnego działania. Używając słowa przestrzeń mamy na myśli stworzenie Centrum Integracji i Aktywizacji Międzypokoleniowej Gminy Choczewo. Mamy głęboką nadzieję, że pokonanie wielu „Kilometrów Dobra” przybliży nas do jak najszybszej realizacji celu. W poprzedniej edycji KD udało nam się zebrać ok. 20 tys. zł. co stanowi świetny wynik pokazujący, że warto działać wspólnie dla osiągnięcia zamierzonego celu. Aby jednak realnie myśleć o powstaniu CIiAM, zaplanowaliśmy zbieranie funduszy na okres kilku lat. Potrzebujemy kwoty 400 tys. zł aby stworzyć przestrzeń rozwoju, integracji i aktywizacji całego naszego lokalnego społeczeństwa bez żadnego podziału na grupy wiekowe. Szczerze wierzymy, że każda złotówka przekazana na wsparcie naszych działań to serdeczny gest darczyńców, a jednocześnie wielkie zobowiązanie dla wszystkich osób zaangażowanych w działania Stowarzyszenia Carpe Diem Semper.”

Fundacja Przyszłość dla Dzieci

Fundacja „Przyszłość dla Dzieci” to zwycięzca Mistrzostw Świata w Dobroci w 2019 roku. Fundacji udało się zebrać ponad 100 000 zł na leczenie i rehabilitację chorych dzieci z Warmii i Mazur.

Kreatywność i zaangażowanie

W zbiórkę funduszy na rzecz Fundacji zaangażowało się wiele środowisk. Akcję wsparło aż 39 placówek oświatowych. Wielką kreatywnością wykazali się uczniowie Szkoły Podstawowej w Zwierzewie. Na kiermaszu sprzedawali lizaki, z których każdy miał dopisaną sentencję. Jednak największą popularnością cieszyło się losowanie bonów dla uczniów – można było wylosować bon z przedłużeniem czasu pisania sprawdzianu, nieodpytywania podczas lekcji itp.

Kampanię „Kilometry Dobra” dla fundacji „Przyszłość dla Dzieci” wspierała także firma „Green Taxi”. Każdy pasażer taksówki miał możliwość złożenia datku do puszki znajdującej się w pojeździe.

Finałowi kampanii towarzyszyły liczne atrakcje: występy muzyczne, lekcja salsy, warsztaty plastyczne dla najmłodszych, fotobudka. Oprócz tego, ponad 600 biegaczy wzięło udział w III edycji Biegu o Złotą Monetę. Wpisowe było darowizną dla Fundacji.

„Tegoroczne „Kilometry Dobra” były jedną z najbardziej energetycznych akcji, w jakiej uczestniczyliśmy. Każdy, kto wziął udział w akcji, sprawił, że dobro zaprocentuje dziecięcym uśmiechem. Dzięki zebranej kwocie wiele dzieci skorzysta ze specjalistycznej rehabilitacji, wykupi niezbędne leki i przede wszystkim będzie mogła zdrowieć w poczuciu, że ich los nie jest nikomu obojętny” – Jarosław Tokarczyk, prezes Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”.

Caritas Archidiecezji Białostockiej

Caritas Diecezji Białostockiej w 2019 roku startował w Kilometrach Dobra po raz szósty. W poprzednich edycjach organizacja otrzymała tytuł Mistrza Świata w Dobroci aż trzy razy.

W 6. edycji kampanii Caritas Diecezji Białostockiej zbierał środki na zakup nowych samochodów, gdyż posiadane były już wyeksploatowane. Z wynikiem 86 tys. zł, Caritas otrzymał 3 miejsce w rankingu organizacji z najwyższym wynikiem uzyskanym w kampanii. Zebrana kwota umożliwiła zakup dwóch samochodów, które są wykorzystywane do pomocy potrzebującym.

PSONI Koło w Zamościu

W 2019 roku PSONI Koło w Zamościu osiągnęło świetny wynik w kampanii Kilometry Dobra – 74 tys. zł. Zebrane środki zostaną wykorzystane na modernizację budynku Stowarzyszenia, który dostało od Urzędu Miasta w Zamościu w 2018 roku. Relacje nawiązane w poprzednich latach ze szkołami, parafiami, firmami, indywidualnymi darczyńcami zacieśniają się i z roku na rok owocują lepszymi efektami finansowymi. Kampania to nie tylko zbiórka pieniędzy, ale nawiązywanie współpracy, szerzenie działań Stowarzyszenia, promowanie działań woluntarystycznych i filantropii.