Efekty 2019

Podsumowanie kampanii Kilometry Dobra 2019 - FILM

Jarosławskie Kilometry Dobra

Historia koalicji

W myśl stwierdzenia, że „razem możemy więcej”, zrodziła się formuła koalicji czterech organizacji, występujących pod szyldem Jarosławskich Kilometrów Dobra. Jest to dobrowolne porozumienie stowarzyszeń, zawiązane dla realizacji wspólnie obranego celu. Każdy z partnerów działa w innym środowisku, co daje możliwość proponowania różnych działań, skierowanych do szerokiej grupy odbiorców.

Koalicja uczestniczy w Kilometrach Dobra od 2017 roku. Kolejne edycje kampanii przeprowadzone w takiej wspólnotowej formule kończyły się coraz lepszymi wynikami finansowymi, co pozwalało na realizację zamierzeń każdego ze stowarzyszeń. Przed zawarciem porozumienia koalicyjnego jasno wskazano jego filary – wzajemne zaufanie, szacunek, solidne wypełnienie przyjętych zobowiązań i bieżąca komunikacja. Dzięki temu możliwe było wspólne świętowanie osiągniętego sukcesu.

W 6. edycji kampanii, część akcji prowadzonych było oddzielnie, inne wymagały połączenia sił i środków. Po wstępnej analizie możliwości, stowarzyszenia opracowały wspólny plan działania na całą kampanię, biorąc pod uwagę zdobyte w poprzednich latach doświadczenia (tym sposobem pewne działania zostały wyeliminowane, a w ich miejsce pojawiły się nowe).

Korzyści

Koalicja jest pozytywnie postrzegana w środowisku lokalnym, ma wsparcie ze strony władz samorządowych różnego szczebla oraz instytucji kulturalnych, oświatowych, sportowych. Promocją działań organizacji zajmują się lokalne media. Uczestnictwo kilku stowarzyszeń daje szerszy zasięg działania, pozwala uczyć się od siebie nawzajem i pomagać sobie. Po zakończeniu kampanii zebrane dobro dzielone jest po równo.

Osiągnięcia

  • powstanie 2 sal do terapii i rehabilitacji z wyposażeniem specjalistycznym;
  • stworzenie zaplecza sportowego przy szkole;
  • ufundowanie wyjazdów na kolonie i zimowiska dla dzieci z najmniej zamożnych rodzin;
  • zorganizowanie historycznych i artystycznych warsztatów dla młodzieży;
  • organizacja imprez środowiskowych dla rodzin;
  • wsparcie międzypokoleniowego wydarzenia kulturalnego, jakim jest Międzynarodowy Festiwal Kultury Kresowej.

Choczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku - Stowarzyszenie Carpe Diem Semper

Stowarzyszenie Carpe Diem Semper po raz pierwszy uczestniczyło w Kilometrach Dobra w 2019 roku. Bardzo dobry wynik uzyskany w kampanii zachęcił Stowarzyszenie do startu w kolejnej edycji.

Cel zbiórki

Dotychczasowe działania Stowarzyszenia oraz ich rezultaty pokazują, że warto stawiać wysoko poprzeczkę. Jednak aby praca wykonana w ramach Choczewskiego Uniwersytetu – Nie Tylko Trzeciego Wieku oraz innych realizowanych projektów miała sens, potrzebna jest przestrzeń do wspólnego działania. Dlatego kluczowym planem Stowarzyszenia jest powstanie Centrum Integracji i Aktywizacji Międzypokoleniowej Gminy Choczewo. Uczestnictwo w „Kilometrach Dobra” przybliża do realizacji tego celu. W poprzedniej edycji kampanii, Choczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku zebrał blisko 20 tys. zł, co stanowi świetny wynik pokazujący, że warto działać wspólnie dla osiągnięcia zamierzonego celu. Aby jednak realnie myśleć o powstaniu CIiAM, zbieranie funduszy zostało rozplanowane na okres kilku lat. Aby stworzyć przestrzeń rozwoju, integracji i aktywizacji całego lokalnego społeczeństwa bez żadnego podziału na grupy wiekowe, potrzeba około 400 tys. zł.

„Szczerze wierzymy, że każda złotówka przekazana na wsparcie naszych działań to serdeczny gest darczyńców, a jednocześnie wielkie zobowiązanie dla wszystkich osób zaangażowanych w działania Stowarzyszenia Carpe Diem Semper.” – Piotr Zarzeczny, przedstawiciel Stowarzyszenia Carpe Diem Semper

Fundacja Przyszłość dla Dzieci

Fundacja „Przyszłość dla Dzieci” to zwycięzca Mistrzostw Świata w Dobroci w 2019 roku. Fundacji udało się zebrać ponad 100 000 zł na leczenie i rehabilitację chorych dzieci z Warmii i Mazur.

Kreatywność i zaangażowanie

W zbiórkę funduszy na rzecz Fundacji zaangażowało się wiele środowisk. Akcję wsparło aż 39 placówek oświatowych. Wielką kreatywnością wykazali się uczniowie Szkoły Podstawowej w Zwierzewie. Na kiermaszu sprzedawali lizaki, z których każdy miał dopisaną sentencję. Jednak największą popularnością cieszyło się losowanie bonów dla uczniów – można było wylosować bon z przedłużeniem czasu pisania sprawdzianu, nieodpytywania podczas lekcji itp.

Kampanię „Kilometry Dobra” dla fundacji „Przyszłość dla Dzieci” wspierała także firma „Green Taxi”. Każdy pasażer taksówki miał możliwość złożenia datku do puszki znajdującej się w pojeździe.

Finałowi kampanii towarzyszyły liczne atrakcje: występy muzyczne, lekcja salsy, warsztaty plastyczne dla najmłodszych, fotobudka. Oprócz tego, ponad 600 biegaczy wzięło udział w III edycji Biegu o Złotą Monetę. Wpisowe było darowizną dla Fundacji.

Efekty

„Tegoroczne „Kilometry Dobra” były jedną z najbardziej energetycznych akcji, w jakiej uczestniczyliśmy. Każdy, kto wziął udział w akcji, sprawił, że dobro zaprocentuje dziecięcym uśmiechem. Dzięki zebranej kwocie wiele dzieci skorzysta ze specjalistycznej rehabilitacji, wykupi niezbędne leki i przede wszystkim będzie mogła zdrowieć w poczuciu, że ich los nie jest nikomu obojętny” – Jarosław Tokarczyk, prezes Fundacji „Przyszłość dla Dzieci”.

Caritas Archidiecezji Białostockiej

Caritas Diecezji Białostockiej w 2019 roku startował w Kilometrach Dobra po raz szósty. W poprzednich edycjach organizacja otrzymała tytuł Mistrza Świata w Dobroci aż trzy razy.

Efekty

W 6. edycji kampanii Caritas Diecezji Białostockiej zbierał środki na zakup nowych samochodów, gdyż posiadane były już wyeksploatowane. Świetny wynik zbiórki – 86 tys. zł, umożliwił zakup dwóch samochodów, które są wykorzystywane do pomocy potrzebującym.

PSONI Koło w Bytomiu

Debiut Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Bytomiu w 6. edycji Kilometrów Dobra okazał się sukcesem. Udało się zebrać niemal 60 tys. zł. Środki zostaną przeznaczone na remont budynku, w którym będą się odbywać Warsztaty Terapii Zajęciowej.

Wspólnie można więcej

W akcję zaangażowało się bardzo wielu ludzi, instytucji i firm w całym Bytomiu. Pomagali wszyscy – od władz miasta, poprzez instytucje kultury takie jak BeCeK, Miejska Biblioteka Publiczna, aż do ponad trzydziestu placówek oświatowych. Kampanię wsparły również trzy bytomskie parafie, klub koszykarski Polonia Bytom oraz wiele prywatnych firm. Nie można nie wspomnieć o Osiedlu Fazaniec – głównym partnerze kampanii. Ukoronowaniem akcji był Finał Bytomskich Kilometrów Dobra – wielogodzinna impreza na jednym z głównych placów miasta, z występami zespołów muzycznych, konkursami i licznymi atrakcjami dla uczestników.

Korzyści

Poza korzyściami finansowymi, udział w Kilometrach Dobra pozwolił Stowarzyszeniu stać się bardziej rozpoznawalnym w Bytomiu, nawiązać wiele kontaktów i zdobyć ogromne doświadczenie, które zostanie wykorzystane w kolejnych edycjach.

SPONiA Węgrów

W Węgrowie nad Liwcem
akcja miejsce miała.
W „Kilometrach Dobra”
„SPONiA” udział brała.

Ku zdziwieniu wielu
sto tysięcy zebrała,
chociaż Węgrów,
to przecież mieścina jest mała.

W stu dwudziestu procentach
nasze plany zostały osiągnięte,
o czym powie każdy rodzic
i dziecko uśmiechnięte.

To im właśnie służy
sprzęt nowo zakupiony,
który do diagnozy i terapii
został przeznaczony.

Bo taki był dla nas
cel złotówek zbierania,
I nie chęć zabłyśnięcia
lecz idea POMAGANIA!!!