Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, KolejkaBzinica Stara


Cel zbiórki:

Dokumentacja i przygotowanie strefy bezpieczeństwa do budowy Kolejki Linowej oraz
remont naprawczy w szkole

Kwota docelowa: 6 000,00 zł
Kwota zebrana: 5 819,35 zł

pln bar overlay
pln bar main


Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie powstało w 2004 roku z inicjatywy mieszkańców  czterech wiosek Bzinicy Starej, Bzinicy Nowej, Bąków i Kolejki  by w ten sposób założyć organizację i poprowadzić szkołę, którą samorząd postanowił zlikwidować.  I tak od roku szkolnego 2005/2006 do obecnie, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi  Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka jest organem prowadzącym Niepubliczną Szkołę Podstawową w Bzinicy Starej na zasadach szkoły publicznej, bezpłatnej,  bez czesnego, realizując zadania edukacyjne oraz zapewniając niezbędne standardy nauczania  oraz bezpieczne i higieniczne warunki  dla dzieci i pracowników w placówce.

Nasz cel

Nadrzędnym celem jest edukacja  w tym: organizowanie i finansowanie  przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych i sportowych, zakupy rzeczowe i wyposażenie szkoły w odpowiedni sprzęt i dbanie o powierzone mienie, jak też organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi Bzinica Stara poprzez realizowane projekty społeczne dla dobra wspólnego mieszkańców  oraz inne  działania zapisane statutem . Aplikujemy w różnych programach i projektach by doposażyć szkołę oraz poprawić infrastrukturę wsi  jak np. zakup tablic interaktywnych i pomocy dydaktycznych dla szkoły czy utworzenie placu zabaw i boiska sportowego wielofunkcyjnego w Bzinicy Starej.

Nasz cel uczestnictwa w Kampanii Kilometry Dobra 2021

Najpilniejszej pomocy wymaga dofinansowanie budowy kolejki linowej której prace ruszą w maju.  Potrzeba zapewnienia strefy bezpieczeństwa uczestnikom jest nadrzędnym celem, oraz  dokumentacja projektowa i tablica informacyjna – to nasz wkład własny finansowy, który musimy zapewnić by urządzenia kolejki linowej mogły służyć uczestnikom. Sami wiemy jak niespodziewane wydarzenia mogą wpłynąć na skromne finanse szkolne, dlatego prosimy o wsparcie remontu naprawczego drzwi wejściowych szkoły, które zostały porysowane ostrym kamieniem.

Uczestnictwo w Kampanii Kilometry Dobra ma na celu pozyskanie środków na ten moment dla nas najważniejszych i jest to kwota 6 tys. zł.

Kontakt

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bzinicy Starej
Bzinica Stara, ul. Karola Miarki 2
46-380 Dobrodzień

e-mail: srw.bbk@op.pl

e-mail: srw.bbk@op.pl;  tel.:+48600289698

Partnerzy:

L.P. Darczyńca Kwota Data
1. Wpłata anonimowa 132,00 zł 2021-06-15, 14:13
2. Wpłata anonimowa 70,00 zł 2021-06-14, 14:45
3. Skarbonka Tancerki 150,15 zł 2021-06-14, 09:56
4. Wpłata anonimowa 150,00 zł 2021-06-09, 08:58
5. Klaudia Gajda 80,00 zł 2021-06-02, 21:29
6. Wpłata anonimowa 200,00 zł 2021-06-01, 21:51
7. Urszula Feliks 50,00 zł 2021-05-31, 15:28
8. Zbiórka przy Kościele pw. Św. Marii Magdaleny w Dobrodzieniu 917,70 zł 2021-05-30, 18:49
9. Karol Kopyto 120,00 zł 2021-05-27, 14:04
10. Wpłata anonimowa 176,00 zł 2021-05-26, 23:15
11. Skarbonka 44,00 zł 2021-05-26, 16:28
12. Siatkarze 451,50 zł 2021-05-26, 16:20
13. Darczyńcy indywidualni 150,00 zł 2021-05-26, 12:30
14. Ewelina Kot-Filipczyk 25,00 zł 2021-05-25, 22:50
15. Ewelina Kot-Filipczyk 25,00 zł 2021-05-25, 22:45
16. Monika Wańczyk 20,00 zł 2021-05-25, 21:38
17. Wpłata anonimowa 44,00 zł 2021-05-25, 14:09
18. Skarbonka 10,00 zł 2021-05-21, 08:52
19. Nauczyciel 22,00 zł 2021-05-20, 09:04
20. Wpłata anonimowa 44,00 zł 2021-05-19, 11:08
21. Piotr Idadiak 44,00 zł 2021-05-18, 11:25
22. Joanna 20,00 zł 2021-05-16, 21:43
23. Sowińska 10,00 zł 2021-05-14, 13:54
24. Wpłata anonimowa 44,00 zł 2021-05-13, 15:03
25. Magdalena . 88,00 zł 2021-05-13, 14:56
26. Darczyńcy indywidualni 39,70 zł 2021-05-12, 16:25
27. Alicja Gierach 12,00 zł 2021-05-11, 14:04
28. Wpłata anonimowa 50,00 zł 2021-05-11, 13:55
29. Weronika Kopyto 50,00 zł 2021-05-11, 05:02
30. Wpłata anonimowa 100,00 zł 2021-05-10, 14:12
31. Joanna Maleska 10,00 zł 2021-05-08, 21:50
32. Wpłata anonimowa 22,00 zł 2021-05-07, 14:16
33. Sklep "Dewocjonalia" Dobrodzień 100,00 zł 2021-05-06, 14:08
34. Edyta Tofilska 10,00 zł 2021-05-04, 16:10
35. Skarbonka 10,50 zł 2021-05-04, 15:54
36. Iwona Piasecka-Bachan 55,00 zł 2021-05-04, 13:36
37. Edyta Tofilska Tofilska 30,00 zł 2021-05-04, 05:57
38. Jolanta Kopyto 11,00 zł 2021-05-03, 22:37
39. Jolanta Kopyto 22,00 zł 2021-05-03, 22:25
40. Ewelina Kot-Filipczyk 20,00 zł 2021-05-03, 22:09
41. Edyta Tofilska 10,00 zł 2021-05-03, 08:55
42. Edyta Tofilska 15,00 zł 2021-05-03, 06:51
43. Alina Pielczyk 200,00 zł 2021-04-30, 21:43
44. Urszula Feliks Feliks 65,00 zł 2021-04-30, 18:35
45. Wpłata anonimowa 176,00 zł 2021-04-29, 15:50
46. Wpłata anonimowa 32,00 zł 2021-04-28, 16:11
47. Skarbonka 60,00 zł 2021-04-28, 12:59
48. Monika Wańczyk 100,00 zł 2021-04-24, 09:28
49. Darczyńcy indywidualni 126,30 zł 2021-04-21, 11:00
50. Wpłata anonimowa 88,00 zł 2021-04-21, 09:55
51. Darczyńcy indywidualni 270,00 zł 2021-04-19, 11:35
52. Urszula Feliks 100,00 zł 2021-04-16, 10:32
53. Jolanta Kopyto 44,00 zł 2021-04-16, 09:56
54. Maria Cyman 15,50 zł 2021-04-16, 09:47
55. Wpłata anonimowa 176,00 zł 2021-04-15, 12:04
56. Alicja Gierach 100,00 zł 2021-04-10, 13:37
57. Mieszkańcy Sołectwa Bzinica Stara 568,00 zł 2021-04-09, 12:36
58. Jolanta Maria 44,00 zł 2021-04-08, 17:16
 
Polityka prywatności

Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Fundacja Polski Instytut Filantropii z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszaw KRS 0000572951 NIP 5252627770 REGON 362387091
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. W razie wątpliwości można kontaktować się z Administratorem pisząc na adres:
  ul. Szewska 20/4, 31-009 Kraków, pisząc na adres e-mail: instytut@pif.org.pl
  lub telefonując pod numer: +48 12 423 80 07.