Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, KolejkaBzinica Stara


Cel zbiórki:

Dofinansowanie zakupu BUSA do przewozu dzieci.

Kwota docelowa: 20 000,00 zł
Kwota zebrana: 0,00 zł

pln bar overlay
pln bar main


Dziękujemy z całego serca wszystkim Darczyńcom wspierającym nasze stowarzyszenie poprzez  Kampanię Dobroczynną Kilometry Dobra  <3

Stowarzyszenie powstało w 2004 roku z inicjatywy mieszkańców  czterech wiosek Bzinicy Starej, Bzinicy Nowej, Bąków i Kolejki  by w ten sposób założyć organizację i poprowadzić szkołę, którą samorząd postanowił zlikwidować.  I tak od roku szkolnego 2005/2006 do obecnie, Stowarzyszenie Rozwoju Wsi  Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka jest organem prowadzącym Niepubliczną Szkołę Podstawową w BzinNasze pięć zbiórek dobroczynnych (2017-2021)  w  Kampanii Kilometry Dobra  pozwoliły zebrać 21 tys. zł.   Wydatkowaliśmy je zgodnie z przeznaczeniem. Wykonany został remont częściowy pomieszczenia kuchni szkolnej m.in.  zakup bojlera do ciepłej wody, armatury wod.kan. i grzejników c.o. wykonany przez firmę, zakupiono doposażenie stołówki szkolnej i zajęcia kulinarne w szkole, w tym : małe AGD, dużą witrynę chłodniczą, zmywarkę gastronomiczną z podstawą i zapasem płynów do mycia naczyń a także dofinansowana została budowa kolejki linowej przy szkole w Bzinicy Starej.

Nadrzędnym celem jest edukacja  w tym: organizowanie i finansowanie  przedsięwzięć edukacyjnych, kulturalnych i sportowych, zakupy rzeczowe i wyposażenie szkoły w odpowiedni sprzęt i dbanie o powierzone mienie, jak też organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury wsi Bzinica Stara poprzez realizowane projekty społeczne dla dobra wspólnego mieszkańców  oraz inne  działania zapisane statutem. Aplikujemy w różnych programach i projektach by doposażyć szkołę oraz poprawić infrastrukturę wsi  jak np. zakup tablic interaktywnych i pomocy dydaktycznych dla szkoły czy utworzenie placu zabaw i boiska sportowego wielofunkcyjnego w Bzinicy Starej.

W roku 2022  deklarujemy uczestnictwo w Kilometrach Dobra poraz szósty, bo jest to szansa na wsparcie naszej organizacji na realizację celów i potrzeb, które są ważne dla nas,  naszych podopiecznych i społeczności lokalnej.

Stowarzyszenie powstało w 2004 roku z inicjatywy mieszkańców czterech wiosek by uratować szkołę w Bzinicy Starej  przed zamknięciem. Prowadzimy placówkę oświatową już 17 rok szkolny. Dbamy o dobry wizerunek szkoły  oraz standardy nauczania dzieci i młodzieży. Szkoła wspólnie z stowarzyszeniem realizuje szereg projektów i inicjatyw dla społeczności lokalnej, gminy i regionu, które wzbogacają naszą ofertę działań. Sukcesywnie, co roku doposażamy szkołę w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne, w miarę dostępnych środków przeprowadzamy bieżące remonty wewnątrz budynku.

Rozwój wsi oraz edukacja to priorytety naszej działalności statutowej. Do szkoły uczęszczają dzieci miejscowe jak i z sąsiednich wiosek.

Oferujemy im bezpłatny dowóz do szkoły. Dziękujemy Rodzicom, którzy zaufali Nam, zapisując swoje dzieci do szkoły  w Bzinicy Starej.

Obecnie wynajmujemy samochód, którym dowozimy uczniów. Jest to koszt, który ponosimy miesięcznie plus zakup paliwa i zatrudnienie kierowcy. Chcemy zakupić BUSA (leasing) dla potrzeby dowozu dzieci  oraz  poszerzyć ofertę  placówki  zapewniając bezpieczne i higieniczne warunki  nauczania.

Naszym celem zbiórki w Kampanii Kilometry Dobra 2022 jest:
Dofinansowanie zakupu BUSA do przewozu dzieci.

Potrzebujemy na początek 20 tys. zł.

Pomóż Nam spełnić nasz cel.

Dołóż swoje metry dobra! 1 metr  to   44 złotówki.

Prosimy o wsparcie naszej organizacji  kwotą, którą  uznasz za najlepszą w tej chwili.

Szczegółowe informacje uzyskasz u mnie: Jolanta Kopyto, tel. +48 600 289 698, e-mail: srw.bbk@op.pl

Więcej o nas znajdziesz na naszej stronie internetowej: www.nspbzinica.wodip.opole.pl oraz naszych profilach na FB: 

https://www.facebook.com/NSP-Bzinica-Stara-351054428661633

Kontakt

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Bzinicy Starej
Bzinica Stara, ul. Karola Miarki 2
46-380 Dobrodzień

e-mail: srw.bbk@op.pl

e-mail: srw.bbk@op.pl;  tel.:+48600289698

Partnerzy:

 
Polityka prywatności

Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Fundacja Polski Instytut Filantropii z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszaw KRS 0000572951 NIP 5252627770 REGON 362387091
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. W razie wątpliwości można kontaktować się z Administratorem pisząc na adres:
  ul. Szewska 20/4, 31-009 Kraków, pisząc na adres e-mail: instytut@pif.org.pl
  lub telefonując pod numer: +48 12 423 80 07.