Caritas Diecezji SiedleckiejSiedlce


Cel zbiórki:

Remont i doposażenie Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Siedlcach

Kwota docelowa: 60 000,00 zł
Kwota zebrana: 0,00 zł

pln bar overlay
pln bar main


Czym się zajmujemy?

Misją Caritas Diecezji Siedleckiej jest niesienie pomocy wszystkim potrzebującym. Pracujemy dla tych, którzy mierzą się z cierpieniem, pokrzywdzeniem, chorobami, samotnością czy głodem. Świadczymy pomoc dla osób w kryzysie bezdomności, głodnych, samotnych, chorych, niepełnosprawnych, seniorów, dzieci, młodzieży, osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Nasza codzienność to wieloaspektowa pomoc, którą obrazuje historia Pani Marii. Pewnego dnia zjawiła się w Ośrodku Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem (OPPP) w Siedlcach. Zamówiła czarną kawę i zaczęła swoją opowieść. Mówiła, że jest silną kobietą i wie co to życie, bo ogarnia cały dom i wychowuje niepełnosprawnego syna. Dbała o wszystko i wszystkich, pomijając siebie. Była zmęczona… W połowie filiżanki kawy zaczęła płakać… Od wielu lat była bita, poniżana i wyzywana przez męża. Przemoc fizyczna, psychiczna i ekonomiczna doprowadziły ją do załamania. Umówiliśmy się na kolejne spotkanie z psychologiem a później prawnikiem. Pani Maria zdecydowała się na złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwem. Mąż Pani Marii został skazany na bezwzględną karę pozbawienia wolności i otrzymał zakaz zbliżania się do żony i syna. Przy wsparciu prawnika złożono również pozew o zadośćuczynienie doznanych krzywd. Pani Maria korzysta ze wsparcia psychologicznego. Mówi, że w końcu ma spokoje życie. Coraz częściej się uśmiecha.

Dlatego od 5 lat prowadzimy Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Siedlcach oraz sześć Lokalnych Punktów Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem na terenie województwa mazowieckiego (w Łosicach, Pilawie, Sokołowie Podlaskim, Mińsku Mazowieckim, Węgrowie i Zbuczynie). To kompleksowe działania ukierunkowane na niwelowanie skutków doświadczanych przestępstw oraz pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji związanych i bezpośrednio wynikających z przestępstwa. Oferta ośrodka jest odpowiedzią na bariery z jakimi borykają się osoby pokrzywdzone lub/i osoby najbliższe i świadkowie.

Świadczymy pomoc dla dzieci i dorosłych w przypadku przemocy, kradzieży, nie alimentacji, rozbojów, wypadków komunikacyjnych, lichwy, przestępstw na tle seksualnym i innych przestępstw. W ramach OPPP bezpłatnie prowadzone są następujące formy wsparcia:

• pomoc prawna;

• pomoc psychologiczna i psychiatryczna;

• refundacja kosztów świadczeń zdrowotnych;

• pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach i przedszkolach publicznych;

• finansowanie usług związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych;

• udzielanie schronienia w mieszkaniu interwencyjnym w sytuacji zagrożenia zdrowia lub życia;

• pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych;

• dofinansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych;

• refundacja kosztów dojazdu do ośrodka;

• bony żywnościowe;

• bony na odzież, bieliznę, obuwie, środki czystości;

• zakup urządzeń i wyposażenia;

• organizacja kolonii profilaktyczno-terapeutycznych uprawnionych małoletnich;

• organizacja wyjazdu osoby uprawnionej z małoletnim.

Nasz cel

#REMONTUJ OPPP Caritas Diecezji Siedleckiej.

60.000 PLN na remont i doposażenie Okręgowego Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Siedlcach, z którego obecnie korzysta ponad 600 osób.  

Przed nami:

 • wykucie nowych drzwi,
 • zmiana układu pomieszczeń i utworzenie dodatkowego pokoju,
 • wymiana podłóg w 5 pokojach specjalistów i ciągach komunikacyjnych,
 • wymiana drzwi na akustyczne,
 • odświeżenie ścian,
 • częściowa wymiana instalacji elektrycznej,
 • zakup mebli (1 biurko,  3 fotele biurowe, 6 krzeseł kubełkowych, 8 foteli typu uszak, 4 małe stoliki,  2 foteliki dla dzieci,  2 kanapy do poczekalni, meble do kącika dla dzieci)
 • zakup wyposażenia (zabawki do kącika dla dzieci, 8 lamp biurowych wiszących, 3 lampy stojące, 12 obrazów, rośliny doniczkowe etc.).

Włącz pomaganie i pomóż nam przygotować bezpieczną przestrzeń. #REMONTUJ OPPP Caritas Diecezji Siedleckiej. Przez cały rok, 6 dni w tygodniu ponad 600 osób pokrzywdzonych przestępstwem korzysta z pomocy naszych specjalistów.

 
Polityka prywatności

Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Fundacja Polski Instytut Filantropii z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 3/5, 00-366 Warszaw KRS 0000572951 NIP 5252627770 REGON 362387091
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 4. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje,
  b) poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 11. W razie wątpliwości można kontaktować się z Administratorem pisząc na adres:
  ul. Szewska 20/4, 31-009 Kraków, pisząc na adres e-mail: instytut@pif.org.pl
  lub telefonując pod numer: +48 12 423 80 07.