Koalicja „Afrykańskie Kilometry Dobra”Warszawa/Poznań


Cel zbiórki:

Budowa systemu doprowadzenia wody do wioski Antakae/ Tanzania.

Kwota docelowa: 27 500,00 zł
Kwota zebrana: 216,00 zł

pln bar overlay
pln bar main


Kim jesteśmy

Fundacja „Africa Help” i Stowarzyszenie „To Help Africa” to koalicja, która działa wspólnie i w porozumieniu na rzecz pomocy rozwojowej w krajach Afryki – obecnie w Tanzanii, pragnąc pomóc mieszkańcom najbiedniejszych regionów tego kraju. Afrykańskie kilometry dobra pomogą skrócić mieszkańcom wioski Antakae drogę po wodę!

Nasz cel

Zbiórka pieniędzy na system doprowadzania wody do Antakae to dla nas kolejne wyzwanie i niezwykła podróż. Niezwykła, bo podróż po świecie ludzi takich jak TY, dzięki którym możliwe jest podarowanie innym tego, co niezbędne do życia – CZYSTEJ WODY!
Wstępny koszt projektu to kwota 27.500 zł.

Fundacja „ Africa Help”

Jesteśmy organizacją pozarządową zajmującą się przede wszystkim zaopatrywaniem mieszkańców Afryki w czystą wodę i podstawowe punkty medyczne.  Naszym celem i misją  jednocześnie, jest doprowadzenie w regionach,  w których pomagamy do zmniejszenia liczby zachorowań na choroby wywoływane przez brudną nieuzdatnioną wodę.
Budujemy studnie i inne ujęcia wodne. Bardzo ważne jest dla nas wsparcie lokalnej społeczności: wyszkolimy kadrę z zakresu napraw studni i badania wody. Aby zapewnić dostęp do wody i bezpieczeństwa sanitarnego konieczne jest:
– zapewnienie wody pitnej (budowa i remont studni, i innych zbiorników wodnych,
oraz punktów uzdatniania wody);
– pomaganie rodzinom w dbaniu o czystość wody i higienę gospodarstwa domowego (szkolenia higieny, pakiety higieniczne, tabletki oczyszczające wodę).

I Bieg Charytatywny #KilometryDobra

Jerzy Górski został honorowym patronem naszego biegu!

Kontakt

Fundacja „ Africa Help”
Adres: 61-693 Poznań, ul. Trójpole 3a
www.ah20.org
https://www.facebook.com/AHPolska
https://www.instagram.com/africa_help2020/

Stowarzyszenie „To Help Africa”


Głównym celem stowarzyszenia jest niesienie pomocy bytowej dla rodzin żyjących w skrajnym ubóstwie na terenie Tanzanii w zakresie dostępu do edukacji, wody pitnej i opieki medycznej.
Tworzone projekty mają na celu zniwelowanie największych problemów, z którymi borykają się nasi podopieczni dając im w ten sposób szanse na lepsze, bardziej godne życie. Nasze cele realizujemy poprzez:
– dożywianie dzieci
– rozwój przedsiębiorczości rodzin
– budowę szkół
– wspieranie edukacji
– ochronę zdrowia,
– budowę studni
– uzdatnianie wody

Kontakt

Stowarzyszenie „To Help Africa”
adres: 03-287 Warszawa, ul. Głębocka 54e/20
koordynator akcji: Lucyna Bieńkowska
e-mail: lucyna@tohelpafrica.org
www.tohelpafrica.org
https://www.facebook.com/ToHelpAfrica
https://www.instagram.com/to_help_africa/