Fundacja Ewdomed. Hospicjum Domowe EwdomedKonstancin-Jeziorna


Cel zbiórki:

Zakup mobilnego sprzętu diagnostycznego w celu docierania z nim do podopiecznych w ich miejscach zamieszkania oraz rozbudowa gabinetów na potrzeby pacjentów onkologicznych, ich bliskich i personelu medycznego

Kwota zebrana: 0,00 złKim jesteśmy?

Godność drugiego człowieka, jest podstawową wartością naszej cywilizacji” (ks. abp. prof. J. Życiński). Fundacja Ewdomed powstała w grudniu 2019 r. Skupia ludzi wrażliwych na potrzeby innych, nie bojących się trudnych wyzwań. Chcących sprawić, by podopieczni, pomimo choroby, często wielkiego bólu, nie czuli się osamotnieni, mieli marzenia, pragnienia i nadzieję. Wspierając Hospicjum Ewdomed, udzielamy wsparcia osobom chorym przewlekle, nieuleczalnie, w ich domach, ośrodkach leczniczych i opiekuńczych, w szczególności w hospicjach.

Czym się zajmujemy?

Celem Fundacji jest organizowanie i udzielanie kompleksowej opieki medycznej, psychologicznej, duchowej, osobom dorosłym chorym przewlekle i w końcowej fazie choroby nieuleczalnej, w szczególności w ich domach. Udzielanie pomocy rodzinom i opiekunom chorych oraz osieroconych. Dużą wagę przywiązujemy do edukacji społeczno – kulturalnej dzieci, młodzieży i dorosłych, promocji i organizacji wolontariatu, działalności charytatywnej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Przybliżamy nasze idee organizując m.in. wydarzenia kulturalne, turystyczne, rekreacyjne.

Nasz cel

Zakup mobilnego sprzętu diagnostycznego (USG i aparatu do drenażu limfatycznego) w celu docierania z nim do podopiecznych w ich miejscach zamieszkania oraz rozbudowa gabinetów na potrzeby pacjentów onkologicznych, ich bliskich i personelu medycznego.

Kontakt

Skontaktuj się z nami – razem możemy więcej!

ul. Piłsudskiego 3a, 05-510 Konstancin – Jeziorna

734 462 002

biuro.fundacjaewdomed@gmail.com

https://fundacjaewdomed.pl/

 
Polityka prywatności

Szanowni Państwo,
na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informuję, że:
administratorem Pani/Pana danych osobowych Ewdomed Hospicjum Domowe z siedzibą w Zielonce, ul. Marecka 74; , wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem, KRS: 0000831196 REGON 012901828, NIP 123 071 06 68

  • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Ewa Szulecka, tel. 606611776,
    e-mail: ewa-szulecka@wp.pl,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym – na podstawie art. 6 ust. 1 oraz art. 9 ust. 2 lit. d RODO;
    odbiorcami Pani/Pana danych osobowych – poza administratorem – będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
  • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat;
  • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Danych Osobowych.